በፌደራል መንግስት በ2015 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

አዋጅ ቁጥር 10203 / 2015 የመንግሥት እና የግል አጋርነት አዋጅ (ማሻሻያ) አዋጅ

አዋጅ ቁጥር 10204/2015 የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር 1205/2015 ለሁለተኛው ምዕራፍ የዘላቂ መሬት አያያዝ ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ የሚውል ብድር ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ለማግኘት የተፈረመው የብድር ስምምነት ማፅደቂያ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር 1200/2015 በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት እና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መንግሥት መካከል የተደረገውን በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የሕግ ትብብር ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

በኢትዮጵያና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የአሳልፎ መስጠት ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር 12003/2015 የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በቱርክ ሪፐብሊክ መንግስት እና በመንግስት መካከል ያለው አሳልፎ የመስጠት ስምምነት የፀደቀበት መግለጫ

አዋጅ ቁጥር 2015/2015 በገቢ ግብር ላይ የሚከፈለውን ታክስ በሚመለከት ተደራራቢ ታክስን ማስቀረት እና ታክስን ማክበር በኢትዮጵያ የፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና የሉክሰምበርግ መንግስታት ስምምነትን ማጽደቅ

አዋጅ ቁጥር 2016/2015 በገቢ ግብር ላይ የሚከፈለውን ታክስ በሚመለከት ተደራራቢ ግብርን በማስቀረት እና በታክስ ማክበር ላይ በኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት ማጭበርበርን ለመከላከል የዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት እና የሲኦክስ መንግስት በኮንፌዴሬሽኑ መካከል የተደረገው ስምምነት ስምምነቱን ለማጽደቅ የወጣው አዋጅ

በፌደራል መንግስት በ2014 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

5-2014 በሀገር ህልውና እና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነን አደጋ ለመከላከል የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ

1274-2014 የመንገድ ትራንስፖርት አዋጅ

1263-2014 የአስፈጻሚ አካላት ስልጣንና ተግበራት መወሰኛ አዋጅ

1265-2014 የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮምሽን ማቋቋሚያ አዋጅ

1266-2022 የፌደራል መንግሥት የተጨማሪ በጀት እና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ አዋጅ 

1267-2014 የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ

1268-2014 የግል ድርጅት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ

1269-2014 በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት እና በቱርክ ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል የተፈረመው የወታደራዊ ማዕቀፍ ስምምነት ማጽደቂያ

1270-2014 በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት እና በቱርክ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተፈረመው የወታደራዊ ፋይናንስ ትብብር ስምምነት... 

1271-2014 በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት እና በቱርክ ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል የተፈረመው የፋይናንስ ድጋፍ ማስፈጸሚያ ፕሮቶኮል...

1272-2014 ለገጠር የፋይናንስ ሥርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም ማስፈፀሚያ የሚውል ብድር ከዓለም አቀፍ የግብርና ልማት ፈንድ ለማግኘት የተፈረመው የብድር ስምምነት...

በፌደራል መንግስት በ2013 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

1229_2013 የኤክሳይዝ ታክስ (ማሻሻያ) አዋጅ

1231_2013 በኢፌዲሪ የመንግሥታት ግንኙነት ሥርዓት መወሰኛ አዋጅ

1233_2013 የፌደራል የዳኝነት አስተዳደር አዋጅ

1234_2013 የፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ

1235_2013 የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ  1162_2019ን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

1236_2013 የፌዴራል የስነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ

1237_2013 የግልግል ዳኝነት እና የዕርቅ አሠራር ሥርዓት አዋጅ

1238_2013 የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ

1239_2013 በኢፌዲሪ መንግስት እና በደቡብ አፍሪካ መንግሥት መካከል የዱፕሎማቲክ ወይም ሰርቪስ ፓስፖርት ለያዙ ሰዎች ቪዛን ለማስቀረት የተፈረመውን...

1240_2013 ለልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ማስፈፀሚያ የሚውል ብድር ከዓለምአቀፉ የልማት ማህበር ለማግኘት የተፈረመውን የብድር ስምምነት...

1241_2013 ለሴቶች ኢንተርፕሪነርሽፕ ልማት ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ የሚውል ብድር ከዓለምዐቀፉ የልማት ማህበር ለማግኘት የተፈረመው የብድር ስምምነት...

1242_2013 በኢትዮጵያ መንግስትና በዳንስኬ ባንክ ኤ.ስ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ማፅደቂያ አዋጅ

1243_2013 የኢፌዲሪ የንግድ ሕግ

1244_2013 በኢፌዲሪ መንግሥት እና በኡጋንዳ ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል የተደረገውን በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን አሳልፎ የመስጠት ስምምነት ማጽደቂያ...

1245_2013 በኢፌዲሪ መንግሥት እና በኡጋንዳ ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል የተደረገውን በወንጀል ጉዳዮች የጋራ የፍትሕ ትብብር ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

1246_2013 የኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ሥራ ስምሪት ማሻሻያ አዋጅ

1247_2013 የፌደራል መንግስት የተጨማሪ በጀት እና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ አዋጅ

1250_2013የፌደራል ድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ሥርዓት መወሰኛ አዋጅ

1251_2013 የውጭ ኦዲት ድግግሞሽን ለማስቀረት የወጣ የነጠላ ኦዲት አዋጅ

በፌደራል መንግስት በ2012 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

3_2012 የኮቪድ-፲፱ ሥርጭትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠር እና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ

1163_2012 የመድን ሥራ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

1164_2012 የአነስተኛ ፋይናንስ ሥራ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

1165_2012 በኢፌዴሪ መንግስት እና በፈረንሳይ የልማት ኤጀንሲ ለማግኘት

1166_2012 በኢፌዴሪ መንግስት እና በኮሪያ ኢምፖርት-ኤክስፖርት ባንክ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ

1167_2012 ለዲላ-ቡሬ-ሃሮ ዋጬ መንገድ ሥራ ኘሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል ብድር ለማግኘት የተፈረመው የብድር ስምምነት ማጸደቂያ አዋጅ

1168_2012 ለዲላ-ቡሬ-ሃሮ ዋጬ መንገድ ሥራ ኘሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል ብድር ለማግኘት የተፈረመው የብድር ስምምነት ማጸደቂያ አዋጅ

1170_2012 ለከርሰ ምድር ውሃ መስኖ ልማት እና ለገጠር ግብርና ልማት ኘሮጀክት የሚውል ብድር በኮሪያ ኤክስፖርት-ኢምፖርት ባንክ ለማግኘት የተፈረመው...

1171_2012 ለሁለተኛው አገር አቀፍ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ ሳኒቴሽንና ሀይጂን የአንድ ቋት አካውንት ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ የሚውል ብድር ከአለም አቀፉ...

1172_2012 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ

1173_2012  የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገና ማቋቋሚያ

1174_2012 የፌደራል ማረሚያ ቤት አዋጅ

1175_2012 በኢፌዲሪ እና በጅቡቲ ሪፐብሊክ መንግስታት መካከል የተፈረመው የተፈጥሮ ጋዝ ማስተላለፊያ በይነ መንግስታዊ...

1176_2012 የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የወጣ

1177_2012 የጦር መሳሪያ አስተዲዯርና ቁጥጥር

1178-2012 በሰው የመንገድና ሰውን በሕገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ

1179_2012 የሲቪል አቪዬሽን ማሻሻያ አዋጅ

1180_2012 የኢንቨስትመንት አዋጅ

1181_2012 ዓይነሥውራን፣ የንባብ የእይታ ችግር ላለባቸው እና በመደበኛ የንባብ ስልት ለማንበብ አካላዊ ችግር ላለባቸው ሰዎች የቀለም ጽሁፍ ህትመት ሥራዎች...

1182_2012 በአፍሪካ ህዝቦች እና ሰዎች መብቶች ቻርተር የአፍሪካ አረጋዊያን ኘሮቶኮል ስምምነት ማጽደቂያ

1183_2012 የፌደራል የአስተዳደር ሥነ-ሥርዓት አዋጅ

1184_2012 በውጭ አገራት ለተሰጡ የግልግል ዳኝነት ውሳንዎች እውቅና የመስጠት እና የመፈጸም ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

 

በፌደራል መንግስት በ2011 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

2-2011 ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርአቱን ከአደጋ ለመከላከል የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ

1090_2011 የአደገኛ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ቁጥጥር

1097_2011 በኢፌዲሪ የፌደራል አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር

1098_2011 ለተወዳሪነት እና ስራ ፈጠራ ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ የሚውል የተጨማሪ የብድር ከአለም አቀፍ የልማት ማህበር ለማግኘት የተፈረመው የብድር ስምምነት...

1099_2011 ለልማት_ፖሊሲ_ፋይናንስ_ማስፈጸምያ_የሚውል_ብድር_ከዓለም_አቀፍ_የልማት_ማህበር_ለማግኘት_የተፈረመው_የብድር ስምምነት ማፅደቂያ አዋጅ ቁጥር

1100_2011 የመከላከያ ሠራዊት አዋጅ ቁጥር

1101_2011 የአስተዳደር ወሰን እና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር

1102-2011 የእርቀ-ሰላም ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ

1105_2011 በኢፌዲሪ መንግስት እና በሞሮኮ ንጉሳዊ መንግሥት መካከል የተፈረመው የአየር አገልግሎት

1109_2011 በኢፌዲሪ መንግስት እና በሩዋንዳ ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል በግብርና ዘርፍ ለመተባበር የተደረገውን ስምምነት ማጽደቂያ

1110-2011 የስደተኞች ጉዳይ አዋጅ ቁጥር

1113_2011 የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች

1114_2011 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽ_ቤት ማቋቋሚያ

1115_2011 የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እንደገና ለማቋቋም

1116_2011 በኢፌዲሪ መንግስት እና በአልጀሪያ

1117_2011 በኢፌዲሪ መንግስት እና በአልጀሪያ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  መንግሥት መካከል የተደረገውን የሁለትዮች የንግድ  ስምምነት

1124-2011 የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነትን ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ ቁጥር

1133-2011 የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር

1157-2011 የተጨማሪ እሴት ታክስ /ማሻሻያ/ አዋጅ

1163-2011 የመድን ስራ /ማሻሻያ/ አዋጅ

1164-2011 የአነስተኛ ፋይናንስ ስራ /ማሻሻያ/ አዋጅ

 

በፌደራል መንግስት በ2010 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

1052-2010 በኢፌዲሪ መንግስት እና በሱዳን ሪፐብሊክ መንግስት መካከል መደበኛ የባቡር ኔትወርክ ዝርጋታ፣ አሰራር እና አስተዳደር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

1053-2010 በኢፌዲሪ መንግሥት እና በቼክ ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል የተደረገውን የአየር አገልግሎት ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

1055-2010 በኢፌዲሪ መንግስት እና በጂቡቲ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል በመንገደኞች ትራንስፖርት አገልግሎት የተደረገዉን ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

1056-2010 በኢፌዲሪ መንግስት እና በዛምቢያ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል በኢኮኖሚ፣ በሳይንስና ቴክኒክ ዘርፍ ለመተባበር የተደረገውን ስምምነት ለማፀደቅ የወጣ አዋጅ

1057-2010 በኢፌዲሪ መንግስትና በኬኒያ ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል በሞያሌ ድንበር ጣቢያ የጋራ ቁጥጥር፣ሥነ ሥርዓት፣ አገልግሎቶችና አስተዳደር...

1058-2010 በኢፌዲሪ መንግሥትና በቬንዝዌላ ቦሊቫሪያን ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል የተደረገውን የጠቅላላ ትብብር ስምምነት ለማጸደቅ የወጣ አዋጅ

1059_2009 በኢፌዲሪ መንግሥትና በጋና ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል በቱሪዝም ዘርፍ የትብብር ስምምነት ማፅደቂያ

1060-2010 በኢፌዲሪ መንግስትና በኮትዲቯር ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገው የጠቅላላ ትብብር ስምምነት ማፅደቂያ

1061-2010 የባህር በር የሌላቸው ታዳጊ አገራት ቲንክ ታንክ መመስረቻ ባለብዙ ወገን ስምምነት ማፅደቂያ

1062-2010 በኢፌዲሪ መንግስት እና በአርጀንቲና ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገ የጠቅላላ/ቴክኒክ/ትብብር ስምምነት ማፀደቂያ አዋጅ

1063-2010 የማሪታም አሠሪና ሠራተኛ ኮንቬንሽንን ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

1064-2010 የፌደራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ

1065-2010 የደን ልማት፣ ጥበቃ እና አጠቃቀም አዋጅ

1066-2010 በኢፌዲሪ መንግስት እና በአለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል የተዯረገውን የብድር ስምምነት ለማፅዯቅ የወጣ አዋጅ

1067-2010 የኢትዮጵያ ቀይ መስቀሌ ማኅበርን እንዯገና ሇማቋቋም የወጣ ቻርተር አዋጅ

1069-2010 በኢፌዲሪ መንግስት እና በፈረንሳይ የልማት ድርጅት መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

1070-2010 የተሻሻለውን የቤተሰብ ሕግ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

1071-2010 የፌደራል የፍትህና የሕግ ምርምር እና ሥልጠና ኢንስቲትዩትን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

1072-2010 

በፌደራል መንግስት በ2009 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

1-2009 የሕዝብን ሠላምና ፀጥታ ለማስጠበቅ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ

987-2009 በኢፌዲሪ መንግሥት እና በቻይና ኤክስፖርት-ኢምፖርት  ባንክ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ...

988-2009 በኢፌዲሪ መንግስት እና በቻይና ኤክስፖርት - ኢምፖርት ባንክ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ...

989_2009 ለሀሙሲት - እስቴ የመንገድ ፕሮጀክት ማሰፈፀሚያ የሚውል ብድር ከአረብ ባንክ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ልማት ለማግኘት የተፈረመው የብድር ስምምነት...

990-2009 በኢፌዲሪ መንግስትና በፈረንሳይ የልማት ኤጀንሲ መካከል የተደረገውን የተጨማሪ ብድር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ...

991_2009 በኢፌዲሪ መንግሥት እና በፈረንሳይ የልማት ኤጀንሲ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

992_2009 የ፪ሺ፱  በጀት ዓመት የፌደራል መንግሥት ተጨማሪ በጀት አዋጅ

993_2009 የፓሪስ ስምምነት ማፅደቂያ አዋጅ

994_2009 የመንግሥት ዕዳ ሰነድ አዋጅ

995_2009 የኢትዮጵያ ወጣቶች ተዘዋዋሪ ፈንድ ማቋቋሚያ አዋጅ

996_2009 ለጅማ-ጭዳ እና ለሶዶ-ሳውላ የመንገድ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ

997_2009 ለሀሙሲት-እስቴ የመንገድ ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ

998_2009 ለመቀሌ-ዳሎል እና ሠመራ-አፍዴራ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ

999_2009 ለሁለተኛው አሳታፊ አነስተኛ የመስኖ ልማት ፕሮግራም ማስፈጸሚያ

1000-2009 በኢፌዲሪ መንግስት እና በቻይና የኤክስፖርት - ኢምፖርት ባንክ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ...

1002_2009 ለአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም ዐቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተርሚናል ፩፣ የቪ.አይ.ፒ ተርሚናል እና ተዛማጅ ሥራዎች ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ

1003_2009 ከኃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግስት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባላት እና ዳኞች የሚያገኟቸውን መብቶችና ጥቅሞች...

1004_2009 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ለማደስ የወጣ አዋጅ

1005_2009 የግሎባል ፈንድ፤ ኤድስን፣ ሳንባ ነቀርሳን እና ወባን ለመዋጋት የልዩ መብቶች እና ከለላዎች

1026_2009 በኢፌዲሪ መንግስት እና በዓለምዐቀፍ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

1027_2009 በኢትዮጵያ እና በቻይና መንግሥት መካከል የተደረገው በፍትሐብሔር እና ንግድ ጉዳዮች ትብብር ስምምነት ማጽደቂያ

1028_2009 ለብሔራዊ የጥራት ማረጋገጫ

በፌደራል መንግስት በ2008 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

916-2008 የኢፌዲሪ አስፈፃሚ አካላትን ስልጣንናተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ

917-2008 በኢፌዲሪ እና በዓለም ዓቀፍ የልማት ማኀበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

918-2008 ለፍትሃዊ መሰረታዊ አገልግሎት ለጋራ ዕድገትና ተጠቃሚነት ፕሮግራም ማስፈፀሚያ የሚውል ብድር ከአለም አቀፍ የልማት ማህበር ለማግኘት...

920-2008 በኢፌዲሪ እና በጣሊያን ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

921-2008 2008 በጀት አመት የፌደራል መንግስት ተጨማሪ በጀት አዋጅ 

922-2008 የሰነዶች ማረጋገጥና ምዝገባን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ

923-2008 የኢትዮጵያ የውጭ አገር ሥራ ስምሪት የወጣ አዋጅ

924-2008 በኢፌዴሪ መንግስት እና በሌሴቶ ንጉሳዊ መንግስት መካከል የተደረገው የጠቅላላ ትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

925-2008 በኢፌዲሪ መንግስት እና uሲሸልስ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የዲýሎማቲክ ወይም ሰርቪስ ፓስፖርቶች ለያዙ ሰዎች ቪዛን ለማስቀረት የተደረገ ስምምነት

926-2008 በኢፌዲሪ መንግስት እና uቱኒዚያ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የዲýሎማቲክ፣ ልዩ ወይም ሰርቪስ ፓስፖርቶች ለያዙ ሰዎች ቪዛን ለማስቀረት የተደረገ...

927-2008 በኢፌዲሪ መንግስት እና በቱርክ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የዲፕሎማቲክ ፓስፖርቶች ለያዙ ሰዎች ቪዛን ለማስቀረት የተደረገ ስምምነት ለማፀደቅ...

928-2008 በኢፌዲሪ መንግስት እና በሴኔጋል ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተፈረመውን የወዳ

929-2008 በኢፌዲሪ መንግስትና በሴኔጋል ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገውን የኢትዮ- ሴኔጋል የጋራ ትብብር ኮሚሽን ማቋቋሚያ ለማፀደቅ የወጣ አዋጅ

930-2008 በኢፌዲሪ መንግስት እናበቶጎ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገውን የትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

931-2008 በኢፌዲሪ መንግስት እና በኡራጋይ ኦሬንታል ሪፐብሊክ መ

በፌደራል መንግስት በ2007 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

864-2007 በኢፌዲሪ እና በብራዚል ሪፐብሊክ መካከል የተደረገውን የሁለትዮሽ የአየር አገልግሎት ስምምነት  ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

865-2007 በኢፌዴሪ እና በስፔን መንግስት መካከል የተደረገ የአየር አገልግሎት ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ፣

866-2007 በኢፌዴሪ እና በብራዚል ሪፐብሊክ መካከል የተደረገውን የትምህርት ዘርፍ ትብብር  ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ፣

867-2007 በአለም አቀፍ የካፒታል ገበያ የሚሸጡ 867-2005 የመንግስት ዕዳ ሰነዶች የወጣ አዋጅ

868-2007 በኢፌዴሪ መንግስት እና በኳታር መንግስት መካከል የተደረገውን የትብብር የጋራ ኮሚቴ ማቋቋሚያ ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

869-2007 በኢፌዴሪ መንግስት እና በማላዊ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገውን የኢኮኖሚ፣ የንግድ፣ የባህል እና የቴክኒክ ትብብር  ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ...

870-2007 በኢፌዴሪ መንግስት እና በብራዚል ፌዴሬቲቭ ሪፐብሊክ መካከል የተደረገውን የቴክኒክ ትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

871-2007 በኢፌዴሪ መንግስትና በብራዚል ፌዴሬቲቭ መንግስት መካከል ዲፕሎማቲክና ሰርቪስ ፓስፖርቶችን ለያዙ ሰዎች ቪዛ ለማስቀረት የተደረገውን የትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

872-2007 የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

873-2007 በኢፌዴሪ እና በብራዚል ፌዴሬቲቭ ሪፐብሊክ መካከል በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ዙሪያ ለመተባበር የተደረገውን ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

874-2007 በኢፌዴሪ እና በሱዳን ሪፐብሊክ መካከል የተደረገውን የወንጀል ጉዳዮች የጋራ የፍትህ ትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

895-2007 በኢፌዴሪ  ስለመደበኛ ስራዎች ተጨማሪ በጀት የወጣ አዋጅ

898-2007 በኢፌዴሪ መንግስት እና በኮንጎ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገውን የጠቅላላ ትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

901-2007 በኢፌዴሪ እና በናይጄሪያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ መካከል የተደረገውን የጋራ የሚኒስትሮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

902-2007 የወሳኝ ኩነት ምዝገባ እና የብሔራዊ መታወቂያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

906-2007 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤትን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

909-2007 ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር እና ስደተኞችን በሕገ-ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ

በፌደራል መንግስት በ2006 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

808-2006 የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

809-2006 የመከላከያ ሠራዊት አዋጅ

810-2006 የኢነርጂ አዋጅ

811-2006 የጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች የዲመሬጅ ክፍያን ለመወሰን የወጣ  አዋጅ

812-2006 በኢፌዲሪ እና በቻይና ኢምፖርት ኤክስፖርት ባንክ መካከል ለአዲስ አበባ አዳማ የፍጥነት መንገድ ስራ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የተደረገውን የብድር ስምምነት...

813-2006 የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ  አዋጅ

814-2006 የጥሬ ቆዳና ሌጦ ግብይት አዋጅ

815-2006 በኢፌዲሪ እና በሴኔጋል መንግስት መካከል የተደረገውን የአየር አገልግሎት ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

816-2006 የማዕድን ስራዎች አዋጅ

817-2006 የአፍሪካ ወጣቶች ቻርተር ማጽደቂያ   አዋጅ

818-2006 የከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባ አዋጅ

819-2006 የቁም እንስሳት ግብይት  አዋጅ

820-2006 የአየር ትራንስፖርት የሚገዛባቸውን ደንቦች ለማዋሃድ የወጣውን ኮንቬንሽን ማጽደቂያ አዋጅ

821-2006 የአፍሪካ ሕብረት ወረራ ያለመፈጸምና የጋራ መከላከያ ስምምነትን ማጽደቂያ አዋጅ

822-2006 የዓለም ጤና ድርጅት የትምባሆ ቁጥጥር ፍሬም ወርክ ኮንቬንሽን ማጽደቂያ አዋጅ

823-2006 በኢፌዲሪ እና በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል ለሁለተኛው ምዕራፍ አጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የተደረገውን የብድር...

824-2006 በኢፌዲሪ እና በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል ለሁለተኛው ምዕራፍ ዘላቂ የመሬት አያያዝ ፕሮጀክት  ማስፈጸሚያ የተደረገውን የብድር ስምምነት...

825-2006 የሕጻናት ሽያጭን፣ የሕጻናት የወሲብ ንግድና የህጻናትን የወሲብ ቀስቃሽ ፊልሞችን ለመከላከል የወጣውን የሕፃናት መብቶች ኮንቬንሽን ተጨማሪ ፕሮቶኮል...

826-2006 ሕጻናትን በጦርነት ማሳተፍን በሚመለከት የወጣውን የሕፃናት መብቶች ኮንቬንሽን ተጨማሪ ፕሮቶኮል ማጽደቂያ አዋጅ

827-2006 በኢ.ፌ.ዲ.ሪ እና በአፍሪካ ልማት ፈንድ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት  ማጽደቂያ አዋጅ

828-2006 በኢ.ፌ.ዲ.ሪና በአረብ ባንክ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ልማት መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ማጽደቂያ  አዋጅ

829-2006 በኢፌዴ.ሪ እና በኦፔክ ፈንድ ለአለም አቀፍ ልማት መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ማፅደቂያ  አዋጅ

በፌደራል መንግስት በ2005 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

770-2005 በኢፌዲሪ መንግስት እና በኩዌት ፈንድ ለአረብ ኢኮኖሚ ልማት መካካል ለደሴ ኩታበር-ተንታ መገንጠያ የመንገድ ሥራ ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ የሚውል...

771-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል ለመሰረታዊ አገልግሎት ማስፋፊያ ምዕራፍ ሦስት ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል የብድር...

772-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና በአፍሪካ ልማት ፈንድ መካከል ለመሰረታዊ አገልግሎቶች ማስፋፊያ ድጋፍ ምዕራፍ ሦስት ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የሚውል የብድር...

773-2005 በገቢ ላይ የሚከፈለውን ግብር በሚመለከት ተደራራቢ ግብርን ለማስቀረት እና በግብር ላይ የሚደረገውን ማጭበርበር ለመከላከል  በኢፌዴሪ  እና በሲሸልስ...

775-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና በአቡዳቢ የልማት ፈንድ  መካከል ለጌዶ -ለምለም በረሃ የመንገድ ሥራ ፕሮጅክት ማስፈጸሚያ የሚውል የብድር ስምምነት ለማፅደቅ...

776-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና በአረብ ባንክ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ልማት  መካከል ለጌዶ -ለምለም በረሃ የመንገድ ሥራ ፕሮጅክት ማስፈጸሚያ የሚውል የብድር...

777-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና በሳውዲ ልማት ፈንድ መካከል ለጌዶ - ለምለም በረሃ የመንገድ ሥራ ፕሮጅክት ማስፈጸሚያ የሚውል የብድር ስምምነት ለማፅደቅ...

778-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና በአለም ዓቀፍ የልማት ማህበር መካከል 4ኛውን የመንገድ ዘርፍ ልማት ለሚደረገው የትራንስፖርት ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል...

780-2005 በወንጀል ድርጊት የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረት ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብንና ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር  የወጣ አዋጅ፣

781-2005 የመለስ ፋውንዴሽንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ፣

782-2005 ስለዕጽዋት ዘር የወጣ አዋጅ፣

785-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና  በአፍሪካ ልማት ፈንድ መካከል ለኢትዮ- ኬንያ ከፍተኛ   የኤሌትሪክ ሃይል ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል የብድር ስምምነት...

786-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና በሳውዲ ልማት ፈንድ መካከል ለጎዴ-ቀብሪደሃር አካባቢዎች የገጠር ኤሌክትሪክ ሥርጭት ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ  የሚውል የብድር...

787-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና በኦፔክ ፈንድ ለአለም አቀፍ ልማት መካከል ለጎዴ-ቀብሪደሃር አካባቢዎች የገጠር ኤሌክትሪክ ሥርጭት ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ...

788-2005 በኢፌዴሪ መንግስት እና በአረብ ባንክ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ልማት መካከል ለጎዴ-ቀብሪደሃር አካባቢዎች የገጠር ኤሌክትሪክ ሥርጭት ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ... 

በፌደራል መንግስት በ2004 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

720-2004 የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

721-2004 የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ የወጣ አዋጅ

722-2004 በዓለም አቀፍ የቴሌኮሚውኒኬሽን ሕብረት ኮንስቲትዩሽን እና ኮንቬንሽን ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎችን ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

723-2004 የኢፌዲሪ አስፈጻሚ አካላትንሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣውን አዋጅ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

724-2004 በኢፌዲሪ እና በቻይና የኤክስፖርት-ኢምፖርት ባንክ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

725-2004 በኢፌዲሪ እና በዓለም ዐቀፍ የልማት ማኅበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

726-2004 በኢፌዲሪ እና በዓለም ዐቀፍ የልማት ማኅበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

727-2004 የዓለም ዐቀፍ የታዳሽ ኢነርጂ ኤጀንሲ መተዳደሪያ ደንብን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

728-2004 ስለእንስሳት መድኃኒትና መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር የወጣ አዋጅ

739-2004 በኢፌዲሪ እና በአፍሪካ ልማት ፈንድ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

740-2004 በኢፌዲሪ እና በአፍሪካ ልማት ፈንድ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

742-2004 የተባበሩት መንግሥታት የባሕር ሕግ ኮንቬንሽንን ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

743-2004 የተሻሻለውን የአፍሪካ ማሪታይም ትራንስፖርት ቻርተር ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

744-2004 በኢፌዲሪ መንግሥት እና በቻይና ሕዝባዊት ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል የተደረገውን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ትብብር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

745-2004 በኢፌዲሪ መንግሥት እና በኮሪያ ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል የተደረገውን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ትብብር ስምምነት ለማጽደቅ የወጣ አዋጅ

746-2004 የመድን ሥራን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ

747-2004 በገቢ ላይ የሚከፈለውን ግብር በሚመለከት ተደራራቢ ግብርን ለማስቀረትና በታክስ ላይ የሚፈፀምን ማጭበርበር ለመከላከል በኢፌዲሪ እና በሱዳን ሪፐብሊክ..

748-2004 በገቢ ላይ የሚከፈለውን ግብር በሚመለከት ተደራራቢ ግብርን ለማስቀረት እና በታክስ ላይ የሚፈፀምን ማጭበርበር ለመከላከል በኢፌዲሪ እና በህንድ...

750-2004 በገቢ ላይ የሚከፈለውን ግብር በሚመለከት ተደራራቢ ግብርን ለማስቀረት እና በታክስ ላይ የሚፈፀምን ማጭበርበር ለመከላከል በኢፌዲሪ እና ...

በፌደራል መንግስት በ2003 ዓ.ም የወጡ አዋጆች

691-2003 የኢፌዲሪ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ

692-2003 ስፖርት ኮሚሽንግ ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

693-2003 የገቢ ግብር አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

694-2003 በኢፌዲሪ እና በዓለም ዐቀፍ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

695-2003 በኢፌዲሪ እና በዓለም ዐቀፍ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

696-2003 በኢፌዲሪ እና በቻይና የኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ መካከል የተደረገውንየብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

697-2003 በኢፌዲሪ እና በሕንድ የኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ መካከል የተደረገውንየብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

698-2003 በኢፌዲሪ እና በአፍሪካ ልማት ፈንድ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

699-2003 ስለወንጀል ምስክሮችና ጠቋሚዎች ጥበቃ የወጣ አዋጅ

700-2003 በኢፌዲሪ እና በሳውዲ የልማት ፈንድ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

701-2003 በኢፌዲሪ እና በአረብ ባንክ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ልማት መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

702-2003 በኢፌዲሪ እና በኦፔክ ፈንድ ለዓለም ዐቀፍ ልማት መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

703-2003 የዓለም የገንዘብ ድርጅት ስምምነት ማሻሻያዎችን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

704-2003 የፌዴራል መንግሥት ተጨማሪ የበጀት አዋጅ

705-2003 በኢፌዲሪ እና በአፍሪካ ልማት ፈንድ መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

706-2004 በኢፌዲሪ እና በዓለም ዐቀፍ የልማት ማኅበር መካከል የተደረገውን የፋይናንስ ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

707-2004 የአፍሪካ ቴሌኮሙኒኬሽን ህብረት ኮንስቲትዩሽንና ኮንቬንሽንን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

708-2004 የኢትዮጵያ ሴቶች ልማት ፈንድን ለማፍረስ የወጣ አዋጅ

709-2003 የሦስትዮሽ ምክክር ዓለም ዓቀፍ የሥራ ደረጃዎች ኮንቬንሽንን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

710-2003 በኢፌዲሪ መንግሥት እና በጋቦን ሪፐብሊክ መንግሥት መካከል ዲፕሎማቲክ እና ሰርቪስ ፓስፖርት ለያዙ ቪዛን ለማስቀረት የተደረገውን ስምምነት...

123