የህጻናት ፍትህ ኘሮጀክት ጽ/ቤት

የህጻናት ፍትህ ኘሮጀክት ጽ/ቤት በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ የሚያልፉ የህጻናትን ጥቅምና ደህንነት ለማስጠበቅ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስር የተቋቋመ ጽ/ቤት ነው፡፡ማዕከሉ ከ18 አመት በታች ለሆኑና በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ለሚያልፉ ህጻናት በሙሉ አገልግሎቱን ያለምንም ክፍያ በነፃ ይሰጣል፡፡

ማዕከሉ የሚሰጠው አገልግሎቶች

 • የመክፈል አቅም ለሌላቸው ህጻናትና የህፃናቱን ጉዳይ ይዘው ለሚመጡ ባለጉዳዮች ነፃ የሕግ ድጋፍ መስጠት
 • በፍርድ ቤትም ሆነ ከፍርድ ቤት ውጪ ለህፃናት መብትና ደህንነት መሟገት
 • መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የማህበራዊና ስነልቦናዊ ድጋፍ መስጠት
 • በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ከሚያልፉ ህፃናት ጋር በቅርብ ለሚሰሩ አካላት የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት
 • በፍ/ቤት ትዕዛዝ በመሰረት የዘረመል (DNA) ምርመራ እንዲካሄድ ድጋፍ መስጠት
 • የማማከር አገልግሎት መስጠት

የሕግ ምክር አገልግሎት አይነቶች

 • የቃል ምክክር
 • አስፈላጊውን የፍርድ ቤት አቤቱታ፣ ማመልከቻና ቃለ መሐላ ማዘጋጀት
 • የጥብቅና አገልግሎት መስጠት
 • በባለሙያ የታገዘ የማስማማት አገልግሎት
 • ለህግ አስፈፃሚ አካላት ተገቢውን የድጋፍ ደብዳቤና አቤቱታ መፃፍ

የማህበራዊና ስነልቦናዊ ድጋፎች
 

መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የማህበራዊና ስነልቦናዊ የሚሰጡበት አገልግሎት አይነቶች፤

 • የምግብ፣የመጠለያ፣የትምህርት እና የትራንስፖርት ድጋፍ
 • የስነልቦና ምክር
 • የገቢ ማስገኛ ኘሮግራም
 • ከቤተሰብ ጋር ማቀላቀል

አገልግሎቱ የሚሰጥባቸው ቦታዎች

 • በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የህጻናት ፍትህ ኘሮጀክት ጽ/ቤት
 • በፌዴራል ከፍተኛ ልደታ ምድብ ችሎት
 • በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የካ እና ንፋስ ስልክ ላፍቶ ምድብ ችሎቶች