ውሳኔዎች

የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የፍትሀብሔርና የወንጀል ጉዳይ ውሳኔዎች በዚህ ገጽ ላይ በዝርዘር ይገኛሉ፡፡