ዜናዎች

ይህ ገፅ ዜናዎችን፣ዜና መግለጫዎችን፣ዉሎ ዘገባ ጥቆማዎችን እና የሚዲያ ጉባኤዎችን መረጃ  የሚይዝ ገጽ ነዉ፡፡