በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል የተከሰሰችው ግለሰብ በጽኑ እስራትና በገንዘብ ተቀጣች፡፡

5

ተከሳሿ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የኢ.ፌ.ደ.ሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 27/1/እና በሰው የመነገድና ሰውን በህግ ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1178/2012 አንቀጽ 11/1/ ስር የተደነገገውን በመተላለፍ ፍቃድ ሳያኖራት  ሰውን ለስራ ወደ ዉጭ ሃገር  በመላክ ወንጀል ተከሻለች፡፡ ከዚኅም በተጨማሪ ተከሳሿ ሰዎችን ወደ ውጪ እልካችኋልሁ በማለት በተደጋጋሚ ብር ከመቀበል ባሻገር ሰዎች እንዲንገላቱ በማድረግ ወንጀል ተከሳለች፡፡

የፍትሐ ብሔር ችሎት የዳኞች ፎረም በዓመቱ ለአራተኛ ጊዜ የበጀት ዓመቱ ማጠቃለያ ተካሄደ፡፡

4

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኞች እርስ በርሳቸው ልምድና ክህሎት የሚለዋወጡበት፣ በዳኞች መካከል ያለዉን የህግ አተጓጐም እና አስራር የተቀራረበ እና ተገማች እንዲሆን ለማድረግ በጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ እና ማኑዋል መሠረት በጉዳዮች ዓይነት የተለያዩ የዳኞች ፎረሞችን በማደራጀት ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል፡፡

የዘገዩ መዝገቦች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ፡፡

4

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለዳኞች፣ ለሬጅስትራሮች፣ ቡድን መሪዎች፣ የስራ ክፍል ሀላፊዎች እና ባለሙያዎች ከሰኔ 0 7/2016 ዓ.ም ጀምሮ ለ3 ቀናት በቢሾፍቱ ከተማ አዱላላ ሪዞርት በችሎት አመራር እና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ስልጠና እና ውይይት እየተካሄደ ሲሆን ስልጠናውን በንግግር የከፈቱት የፍርድ ቤቱ ምክትል ፕሬዘዳንት ክብርት ወ/ሮ አሸነፈች አበበ ሲሆኑ በመክፈቻ ንግግራቸው በብዙ መለኪያ ሲታይ የፍርድ ቤቱ የመፈጸም አቅም ያደገ መሆኑን ፣ የፍርድ ቤቱ የ9 ወራት የመዝገብ አፈጻጸም 113% መሆኑን ፣ የፍርድ ቤት መር አስማሚነት በተመለከተ ከ 800 መዛግብት በላይ በ 10 ወሩ በእርቅ መቋጨታቸውን፣ የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ መሠረት 93.7 % የፍትሐ ብሔር ጉዳዮች በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ መሠራቱን፣ የዳኞች የ 2015 አፈፃፀም ምዘና መከናወኑን እንዲሁም የ 2016 ምዘና ከግንቦት ወር 2016 ዓ.ም ጀምሮ እየተከናወነ መሆኑን ፣ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር መስራት እንዲሁም ምቹ የስራ አካባቢን ከመፍጠር አኳያ በቦሌ፣ ለሚ ኩራ መሰራቱን በቀጣይ ወደ ኮልፌ አዲስ ህንፃ ዝውውር እንደሚደረግና የዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ በንግግራቸው የተገለጸ ሲሆን የሚታዩ ውስን የስነ ምግባር ችግሮችን ቀርፎ የህዝብ አመኔታን ያተረፈ ፍርድ ቤት ለመገንባት ቁርጠኛ መሆን እንደሚያስፈልግ አብራርተዋል፡፡

ስልጠናው በዋናነት በችሎት አመራር እና በአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት ላይ ያተኮረ ሲሆን የችሎት አመራርን በሚመለከት ስልጠና የሰጡት የፍርድ ቤቱ ፕሬዘዳንት ክቡር አቶ ፉአድ ኪያር ሲሆኑ ፍርድ ቤቱ የህዝብ አመኔታን ያተረፈ የዳኝነት ተቋም ይሆን ዘንድ በስነ ምግባር መስራት ፣ ሁሉም የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ የበኩሉን መወጣት እንዳለበት እና ተቋማዊ ባህልን መገንባት እንደሚያስፈልግ ይህን ለመተግበር የችሎት ሥርዓት መመሪያን በጥብቅ መተግበር እንደሚያስፈልግ ገልፀዋል፡፡

የዘገዩ መዝገቦች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ፡፡

23

ይህ የተገለጸው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለክቡራን ዳኞች፣ ለሬጅስትራሮች፣ ለዳይሬክተሮች እና ለስራ ክፍል ሀላፊዎች ሰኔ 01/2016 ዓ.ም በቢሾፍቱ ከተማ- አዱላላ ሪዞርት ስልጠና በሰጠበት ወቅት ነው፡፡

የፍርድ ቤቱ የ2016 ዘጠኝ ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ተገምግሞ አቅጣጫ ተቀመጠ

44

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንቶች፣ ኮርት ማናጀር፣ ተጠሪ ዳኞች፣ ዋና ሬጅስትራር፣ ዳይሬክተሮች፣ አሰተባባሪ ሬጅስትራሮች እና ሌሎች የሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች በተገኙበት የፍርድ ቤቱን የ2016 ዘጠኝ ወራት ዕቅድ አፈጻጸም በገመምገም የስራ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል፡፡

የድሬደዋ ምድብ ችሎት የ2016 ዘጠኝ ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ተገምግሞ አቅጣጫ ተቀመጠ

36

የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የድሬዳዋ ምድብ ችሎት የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንቶች፣ ኮርት ማናጀር፣ ዳኞች፣ ሬጅስትራሮች፣ እና ሌሎች የሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች በተገኙበት የምድብ ችሎቱን የ2016 ዘጠኝ ወራት ዕቅድ አፈጻጸም በገመምገም የስራ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል፡፡

ከድሬዳዋ ባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ ተካሄደ፡፡

30

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሚያዚያ 19/2016 ዓ.ም ዓመታዊ የባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ በድሬዳዋ አካሄዷል፡፡ በመድረኩ ላይ የድሬዳዋ ከተማ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክብርት ወ/ሮ ፈትህያ አደም ፣ ምክትል አፈ ጉባዔ ክብርት ወ/ሮ ከርማ አሊ ፣ምክትል ከንቲባ አቶ ሀርቤ ቡህ፣  ከሕግ እና ፍትሕ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት፣ የድሬዳዋ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ነጂብ ኢድሪስ፣  የከተማው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ መሀመድ፣ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለሙ መግራ ፣ክቡራን ዳኞች፣ የፍርድ ቤቱ ጉባዔ ተሿሚዎች፣ የስራ ክፍል ሀላፊዎች፣ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ ቢሮ ኃላፊዎች፣ ጠበቆች፣ ከሌሎች ተቋማት ኃላፊዎች ወይም ተወካዮች በምክክር መድረኩ ላይ ተገኝተዋል፡፡

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ፡፡

16

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የህዝብ አመኔታን ያተረፈ የዳኝነት ተቋም ሆኖ ለመገኘት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እና ብዙ ተጨባጭ ተግባራትንም እያከናወነ ይገኛል፡፡ ፍርድ ቤቱ በአደረጃጀት፣ በሰው ሀይል፣ በቴክሎጂ አጠቃቀም ይበልጥ ተደራጅቶ ቀልጣፋ እና ውጤታማ የዳኝነት አገልግሎት እየሰጠም ይገኛል፡፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተደራሽነቱን ለማሳደግ በጉዳይ አይነት የተደራጀውን የንግድና ኢንቨስትመንት ምድብ ችሎት ጨምሮ 13ኛ ምድብ ችሎቱን በያዝነው ዓመት አስመርቆ ወደ ስራ አስገብቷል፡፡

ከአጋር ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተካሄደ::

44

ከአጋር ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተካሄደ
*******************************************
የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አመራሮች እና ዳኞች በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኢምባሲ እንዲሁም በአሜሪካ ዓለም አቀፍ ናርኮቲክስ እና ሕግ ማስከበር ክፍል (International Narcotics and Law Enforcement) ኃላፊ ከሆኑት ከስቴቨን አንደርሰን ጋር ውይይት አካሄዱ፡፡ 

የድሬዳዋ ምድብ ችሎት የእቅድ አፈጻጸም ውይይት ተካሄደ።

53

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የ2016 በጀት አመት የግማሽ አመት የእቅድ አፈፃፀም ውይይት ሁሉንም ምድብ ችሎቶች እና ዋና መስሪያ ቤቱን ባካተተ መልኩ ቀደም ብሎ ያካሄደ ሲሆን የድሬዳዋ ምድብ ችሎትን ደግሞ የካቲት 16/2016 ዓ.ም በድሬዳዋ ከተማ አካሂዷል።

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የ2016 በጀት ዓመት የግማሽ ዓመት የማጠቃለያ የግምገማ መድረክ አካሄደ፡፡

41

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የ2016 በጀት ዓመት የግማሽ ዓመት የእቅድ አፈፃፀም የማጠቃለያ ግምገማ መድረክ በውይይቱም የፍርድ ቤቱ የበላይ አመራር፣ ተጠሪ ዳኞች፣ የዳኞች ችሎት ፎረም ሰብሳቢዎች፣ አስተባባሪ ሬጅስትራሮች፣ ዳይሬክተሮች ፣ ቡድን መሪዎች እና ከፍተኛ ባለሞያዎች በተገኙበት ተካሄደ፡፡ የምድብ ችሎቶች ተጠሪ ዳኞች እና የዋና መስሪያ ቤት የስራ ክፍል ኃላፊዎች ያደረጋቸውን የግምገማ ውጤቶች አቅርበው በዚህም ላይ አስተያየቶች እና ውይይቶች ተካሄደዋል፡፡

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለፓርላማ ሪፖርት አቀረበ

47

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የ2016 ዓ.ም የግማሽ ዓመት የበጀት አፈጻጸም ሪፖርቱን ለኢፌድሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የበጀት ዕቅድ እና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቀረበ፡፡ በዚህም ባለፉት ስድስት ወራት ፍርድ ቤቱ በመንግስት ከተመደበለት በጀት ውስጥ 63.4 ከመቶ በመጠቀም ከዕቅዱ በላይ አፈጻጸም ያስመዘገበ መሆኑን ተነስቷል፡፡

የቦሌ ምድብ ችሎት ምርቃት

54

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 13ኛው ምድብ ችሎት የሆነው የቦሌ ምድብ ችሎት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ክብርት ወ/ሮ አበባ እምቢአለ፣ የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክብርት ወ/ሮ ለሊሴ ደሳለኝ፣ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ ሚኒስትሮች፣ ኮሚሽነሮች፣ ዋና ዳይሬክተሮች እና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመረቀ፡፡

12