መናገሻ ምድብ ችሎት

የፍርድ ቤቱ ዕለታዊ ቀጠሮዎች

የመዝገብ ቁጥር ከሳሽ ተከሳሽ የቀጠሮ ቀን ቀጠሮ ችሎት የቀጠሮ ምክንያት
1 00/0105/96131 ታደሰ ተጎዴ ቦጋለ ሠብለ በላይ ፍላቴ/ወ/ሮ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ክስ ለመስማት
2 00/0105/96538 የሰለሞን ካሰች እና ገደኞቻቸው የሀገር ባህል ልብስ ሽያጭ ህ/ሽ/ማህበር/እነ የእንጦጦ አምባ 2ኛ ደረጃ እና መሰናዶ ት/ቤት/እነ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
3 00/0105/97366 ሄኖክ ሲሳይ በቀለ ሲሳይ በቀለ ወሪሳ/አቶ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ውርስ ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
4 00/0105/96291 አብዱራህማን ፀደቀ ክንፋ ልኬ ጅማ በዳን/ወ/ሮ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ውርስ ችሎት መልስ ለመቀበል
5 00/0105/97171 ያለመወርቅ ከበደ በልሁ /ወ/ሮ አብዬ ገበየሁ አስፋው /አቶ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
6 00/0105/97168 ደመቁ የሱፍ ሰኢድ /ወ/ሮ የለም 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ምስክር ለመሥማት
7 00/0105/97179 ኤፌሶን ሙሉጌታ አጥናፍሰገድ /ወ/ሮ የለም 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ምስክር ለመሥማት
8 00/0105/97187 ማህሌት ወንድሙ ጀምበሬ /ወሮ ብርተአለም ማሞ ግርማ /ሲ/ር 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ውርስ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
9 00/0105/97187 ማህሌት ወንድሙ ጀምበሬ /ወሮ ብርተአለም ማሞ ግርማ /ሲ/ር 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ውርስ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
10 00/0105/95481 ዐቃቤ ሕግ ፍቃዱ ኤርሚያስ ደርጮ 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
11 00/0105/96570 መስፍን ካሳሁን እጅጉ /አቶ አለማየሁ ተስፋዬ ወልዴ /እነ አቶ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
12 00/0105/96608 አዲስ ማናዬ መንገሻ ታዬ አየለ አለሙ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት የግራ ቀኙን መቅረብ ለመጠበቅ
13 00/0105/96615 ሳባ ተክሌ ኪሮስ/ወ/ሮ አምኖን ኃይለማርያም ካሳዬ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ክስ ለመስማት
14 00/0105/96707 አሽረቃ መሀመድ አሩሶ ሹኩር ሸሪፍ አምደቶ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
15 00/0105/96815 ሄሎም ኪሮስ ተስፋ /አቶ ጉለሌ ክ/ከተማ ቀጨኔ ደብረ ሰላም 2ኛ ደረጃ ት/ቤት 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
16 00/0105/96893 አዲስ ካፒታል እቃ ፋይናንስ ንግድ ስራ አ.ማ መሰሉ ውድነሽ እ ጓደኞቻቸው የደረቅ ምግብ ዝግጅት የህብረት ሽርክና ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
17 00/0105/97209 አቃቤ ህግ ስሜነህ አየነው ጎሹ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
18 00/0105/97210 የምስራች እንቆቆ ኮሶ ሓይሉ ታምሬ ሰደሮ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
19 00/0105/97210 የምስራች እንቆቆ ኮሶ ሓይሉ ታምሬ ሰደሮ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
20 00/0105/97251 ጌታቸው መካሻ ሐሰን የለም 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
21 00/0105/97340 ዐቃቤ ሕግ ቢል ቦል ካን /ኮ/ብል 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠበቅ
22 00/0105/97341 ዐቃቤ ሕግ ሳንኩራ ኮዶ ዳርዛ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠበቅ
23 00/0105/97344 ዐቃቤ ሕግ አሸናፊ ከበደ ማሪሞ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠበቅ
24 00/0105/97346 ዐቃቤ ሕግ አደም ሰይድ የሱፍ /እነ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠበቅ
25 00/0105/95232 ዐቃቤ ሕግ ተስፋዬ ቃኞ አንካላ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
26 00/0105/95135 ፈለቀ ሲሳይ ተስፋሁን አቶ ልክነሽ በላይ ካሣ ወ/ሮ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
27 00/0105/97366 ሄኖክ ሲሳይ በቀለ ሲሳይ በቀለ ወሪሳ/አቶ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ውርስ ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
28 00/0105/94367 አበበች አለሙ ዋቅጀራ ስዩም አለሙ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ውርስ ችሎት የግራ ቀኙን መቅረብ ለመጠበቅ
29 00/0105/86161 ደስታ ፋንታው መሰረት ተፈራ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ውርስ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
30 00/0105/67228 ወለተጊጋር ባዩ አስካለ ደሜ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት አስማሚ ጋር ተስማምተው መቅረባቸው ለመጠባበቅ
31 00/0105/91780 ሀቢብ መሀመድ ያዩ/እነ አቶ ኢብራሒም መሀመድ ሙርሰላ/እነ አቶ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
32 00/0105/97122 ዐቃቤ ህግ ተስፋሁን ዋቴሮ ዋስሮ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠበቅ
33 00/0105/89201 ሰለሞን ተ/ማርያም አየለ አማረች ተክሉ አግዘው 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ምስክር ለመሥማት
34 00/0105/97057 ዐቃቤ ህግ በላይ ቦጋለ ቸርዬ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
35 00/0105/97100 ዐቃቤ ህግ ተማም አምደጋ በሽር 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
36 00/0105/72564 እስጢፋኖስ ገ/ጊዮርጊስ ገለታ የለም 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ
37 00/0105/94309 ኤልሳቤጥ ፒሬሎ እሌኒ ክንፈ ላእከማርያም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
38 00/0105/94318 ንፁህ አለሙ ዋቅጅራ ስዩም አለሙ ዋቅጅራ /እነ አቶ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ውርስ ችሎት የግራ ቀኙን መቅረብ ለመጠበቅ
39 00/0105/94691 ዐቃቤ ሕግ ሚኪያስ ማረው ታረቀኝ እነ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ለፍርድ
40 00/0105/94000 ዐቃቤ ህግ አሊ ረሺድ ሰማን/እነ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
41 00/0105/87742 ዝናሽ ግሩም ጉለቻ/ወ/ሮ ሔኖክ ተስፋዬ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
42 00/0105/97326 አዱኛ ላቀ የቤት እና ቢሮ እቃዎች ጅምላ ንግድ የጉለሌ ክ/ከተማ ወረዳ 06 ፋይናንስ ጽ/ቤት 21/6/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
43 00/0105/61271 አሸናፊ ካሴ በላይነህ/አቶ አበባ በላይነህ/ወ/ሮ 21/6/2016 ከሰዓት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
44 00/0105/70810 መንበሩ ወ/ማርያም አለሚቱ ወልደማርያም/ወ/ሮ 21/6/2016 ከሰዓት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
45 00/0105/43528 አለማየሁ ከበደ በርሄ /አቶ/ ሮማን ባልቻ /ወ/ሮ 21/6/2016 ከሰዓት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
46 00/0105/83232 ሲሳይ ተስፋሁን ቸኮል/አባ ልኬ በላይ ካሳ/ወ/ሮ 21/6/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት አስማሚ ጋር ተስማምተው መቅረባቸው ለመጠባበቅ
47 00/0105/96910 የውብነሽ ንጋው ባዘዘው /ወ/ሮ በለጠ ፀጋው ባዘዘው/እነ 21/6/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
48 00/0105/96669 ዳኛቸው አየለ ደመቀ ሐና ሸንቁጥ አሳላፊ 21/6/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት የግራ ቀኙን መቅረብ ለመጠበቅ
49 00/0105/90184 መጅድ ያሲን መሃመድ ገነነው ሌንጅሳ በዳኔ 21/6/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
50 00/0105/95010 እመቤት አሳልፈው ለማ ሳሙኤል ካሳ 21/6/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
51 00/0105/91657 ሀብቱ አክሱም ማእሮ ዮሴፍ አፈወርቅ 21/6/2016 ከሰዓት 3ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ
52 00/0105/96251 ውዴ አለባቸው አያሌው/ወ/ሪት ሀብታሙ ስንታየሁ 21/6/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ምስክር ለመሥማት
53 00/0105/95331 አስቴር ሀይሉ መካ/ወ/ሮ ንጉሴ መኮንን 21/6/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
54 00/0105/93963 የቀጨኔ ሰፈር ነዋሪዎች ሁለገብ የህብርት ስራ ማህበር ማሙዬ በለጠ /እነ አቶ 21/6/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
55 00/0105/94294 ሮቤል ስዩም ሀይሌ ቃልኪዳን ቴዎድሮስ ይግዛው 21/6/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት የተሻሻለ ክስ ለመቀበል
56 00/0105/96181 ባዩሽ ግርማ የጅምላ ንግድ መዳወላቡ ዩንቨርስቲ 21/6/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
57 00/0105/94454 ሰነበቴ ሸሌ ሰርጌ/ወ/ሮ ዋኒሶ አሎሎ አብዬ 21/6/2016 ከሰዓት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
58 00/0105/96793 ሙሉነህ ሞላ ጻልታሞ አለምነሽ ያቴ 21/6/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
59 00/0105/73358 ሙልጌታ ደሜ ቡታ ተሾመ ደሜ 21/6/2016 ከሰዓት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ