መናገሻ ምድብ ችሎት

የፍርድ ቤቱ ዕለታዊ ቀጠሮዎች

የመዝገብ ቁጥር ከሳሽ ተከሳሽ የቀጠሮ ቀን ቀጠሮ ችሎት የቀጠሮ ምክንያት
1 00/0105/98187 ያለም አለማየሁ አድነው/ወ/ሮ የለም 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ
2 00/0105/97685 የኋላሸት ይርዳው እሸቴ /አቶ አብዱ ካሳ /አቶ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
3 00/0105/94077 ዐቃቤ ሕግ ማሙሽ አውግቾ ለገሰ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
4 00/0105/94271 ጌታሁን ዲሳሳ በራቃ /አቶ አያልነሽ ክብረት በቀለ /ወ/ሮ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
5 00/0105/97905 ገነት ተፈራ ዘነበ እሱባለው በለጠ ተካልኝ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
6 00/0105/94973 ሀና በቀለ በኩ ደረጀ ጌታቸው አበበ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ምስክር ለመሥማት
7 00/0105/97842 የጉ/ክ/ከ ወረዳ 9 ቤቶች አስተዳደር ፅ/ቤት ትዝታ አክመል ይርጋ ሞግዚት እና አስዳዳሪ አቶ ወንደሰን ለገሰ አስፋው 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ውርስ ችሎት ክስ ለመስማት
8 00/0105/95216 ሙሉአለም ይትባረክ ታደሰ /እነ ወ/ሮ አሸብር ይትባረክ ታደሰ /እነ አቶ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ውርስ ችሎት ክስ ለመስማት
9 00/0105/95223 ዐቃቤ ሕግ መሀመድ ሙኒር መሀመድ /እነ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ለፍርድ
10 00/0105/95318 ፋሲካ ጴጥሮስ ሀይሌ/ወ/ሮ አለሙ አግሌ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
11 00/0105/96052 በልሁ ናደዉ ይምረጤ ብርሃኔ አበረ አባይ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
12 00/0105/97892 መሰሉ ዘሪሁን ደኑ /ወ/ሮ ብናልፈው ዳኜ በልሁ /አቶ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
13 00/0105/96492 ወይንሸት ታምሬ ወ/ገብርኤል/ወ/ሮ አ/አ/ከ/ጉለሌ ክ/ከ መሬት ልማትና አስተዳደር ፅ/ቤት 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
14 00/0105/97064 ኤልሻዳይ አድማሱ መንግስቱ/ወ/ሮ ስንታየሁ ደሜ ደበሉ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት የግራ ቀኙን መቅረብ ለመጠበቅ
15 00/0105/97809 ሰለሞን ገሳሳ ደዎ/አቶ ኤልሳቤት አሰፋ ዳኜ/ወ/ሮ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
16 00/0105/97197 መለሴ መሸሻ መኩሪያ /ወ/ሮ የለም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
17 00/0105/96581 ሰላማዊት ኡርጌሳ አብደና /ወሮ ዮናስ ብርሃኑ ታደሰ /አቶ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
18 00/0105/96925 ማህሌት አያንሳ በየነ አቤል እንግዳሰው አረጋ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
19 00/0105/97770 ዮናስ ማሞ አዩ/አቶ ሞግዚት ሜላት ጌታቸው ትዝታ ጥላሁን ግርማ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
20 00/0105/97040 አልማዝ አየለ ምንዳ/ወ/ሮ ቦጋለ አየለ ምንዳ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
21 00/0105/97718 ዓ/ህግ አብዳለሀብ ሙሉ ቸገን/አቶ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
22 00/0105/97348 ዐ/ህግ አባይነህ ሰጡ ሰለሞን 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
23 00/0105/97668 ወለተሚካኤል ደሣለኝ አበራ /ወ/ሮ የለም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
24 00/0105/97642 ሰርካለም እሸቴ አሽኔ/ወ/ሮ አለምሲቀየር በላይነህ ዘአማኑኤል/አቶ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
25 00/0105/94000 ዐቃቤ ህግ አሊ ረሺድ ሰማን/እነ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
26 00/0105/97938 ወንድማአገኝ ምስጋናው ሙጩ/አቶ ሲራክ ፋንታዬ መርሻ /አባ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
27 00/0105/97912 ልዑልሰገድ አድማሱ ተክለስላሴ ፈይሴ ለገሰ በላይ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
28 00/0105/93387 በለጠ ጥሩነህ አቶ እሸት ሸጎሌ ሸማቾች ኃ/የተ/ህ/ሥ/ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
29 00/0105/98026 ንስር ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲቲውሽን ዘውዱ አዱኛ ጎንፋ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
30 00/0105/73204 ቤተልሔም ታፈሰ ሀይሌ ሀብታሙ ቶሎሳ ተሰማ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
31 00/0105/75152 ኤልሳቤጥ ስዩም በየነወ/ሮ ተክሉ ቀጀላ አጋ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
32 00/0105/80574 ለምለም ዋለልኝ አበበ/ወ/ሮ ደምሠው የሺጥላ ውቃው 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ክስ ለመስማት
33 00/0105/98025 ንስር ማይክሮ ፋይናንስ ኢንስቲቲውሽን ቦጃ ቢልቻ ጎዳ/ኦ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
34 00/0105/86416 ታደሰ ልየው አስረስ የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
35 00/0105/98038 አስቴር ብርሃኑ ጀማ/ወ/ሮ እሌኒ ኃየሉ በቀለ/ወ/ሮ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
36 00/0105/88008 ኤልያስ ጉጃ ደሜ የለም 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ውርስ ችሎት ምስክር ለመሥማት
37 00/0105/89256 ሰናይት ክረምቱ ባቡ/ወ/ሮ ተመስገን ደሳለኝ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት አስማሚ ጋር ተስማምተው መቅረባቸው ለመጠባበቅ
38 00/0105/97952 ትግስት ልኡል መለሰ /ወ/ሮ ማስረሻ ግርማ /አቶ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
39 00/0105/97992 ወርቅነህ ሳኮ ሰርቶ /አቶ የሽሀረግ ንጉሱ /ወ/ሮ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
40 00/0105/89459 ዘነበች እንድረስ ጉግሳ ወ/ሮ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አስተዳደር ጽ/ቤት እነ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
41 00/0105/97663 ወንድሙ አወቀ በዛብህ ሳሙኤል ተስፋዬ ምትኩ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ውርስ ችሎት ክስ ለመስማት
42 00/0105/97956 ታደለች ሳቤሮ ማራ ኤልያስ አመለ አልቶ /አቶ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
43 00/0105/89829 ሰብለ ተገኝ ምህረቱ/ወ/ሮ ቾንቤ ተገኝ ምህረት 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ውርስ ችሎት ክስ ለመስማት
44 00/0105/92497 ፍቅሩ ፀጋዬ አሻግሬ /አቶ ፍቃዱ ፀጋዬ አሻግሬ /አነ አቶ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ውርስ ችሎት ትእዛዝ ለመስጠት
45 00/0105/93098 መኮንን ኃ/ስላሴ ወ/ማርያም /አቶ ብርቱካን በቀለ ገ/ወልድ /ወ/ሮ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ክስ ለመስማት
46 00/0105/91905 አስቻለው ፈቀደ /እነ አቶ መንበረ አበወርቅ /እነ ወ/ሮ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ
47 00/0105/97962 እስጢፋኖስ አበባየሁ ይዘንጋው/አቶ ሀይማት አበባው መንገሻ/ሳ/ሮ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
48 00/0105/97976 ዓ/ህግ ችሮታው ደመቀ ጸጋዬ/አቶ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠበቅ
49 00/0105/97979 ዓ/ህግ አሸናፊ አርጆ በርኮ/አቶ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠበቅ
50 00/0105/98048 ለምለም አትክልቲ ገብሩ /እነ ይዲዲያ ነብዩ አትክልቲ /አቶ 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
51 00/0105/98015 የኢትዮጵያ ሕብረት ጤና ኢንስቲተቲውት እንደሻው ሰይድ ዳኘው 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
52 00/0105/97797 ብዙወርቅ አይዞህበለው ደሴ የለም 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት መልስ ለመቀበል
53 00/0105/97799 ሚካኤል ገዳሙ ሲሳይ የለም 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ
54 00/0105/97382 ድሪባ ባንቲ ለሙ/አቶ አይናለም ሀይሉ ቦኩ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
55 00/0105/97900 ሄለን መኮንን አለሙ በረከት ፀጋዬ ሲዳ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
56 00/0105/98051 አይናለም ዱምሳ ተሊሳ/ወ/ሮ ንጉሴ ማንደፍሮ ስዩም/አቶ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
57 00/0105/97893 አስግድ ሰናይ ወልደየስ /አቶ ታደሰ ዋቅጅራ /እነ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
58 00/0105/96533 ሰኢድ እንደሪስ አስፋዉ ሰብለ ኃይሉ ሀ/ጊዮርጊስ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
59 00/0105/97516 አሸናፊ ካብትይመር ዳርጌ/ም/ኢኒስፔክተር መለሰ ካብትይመር ዳርጌ 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ውርስ ችሎት ብይን
60 00/0105/48774 አበባየሁ አያሌው /ወ/ሮ አለማየሁ ማ ገ/ሣላሴ /አቶ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
61 00/0105/83232 ሲሳይ ተስፋሁን ቸኮል/አባ ልኬ በላይ ካሳ/ወ/ሮ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
62 00/0105/83328 እመቤት ታደሰ ወ/ሮ ሚካኤል ታየ አቶ 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
63 00/0105/83399 አየለች ወ/ገብርኤል ተ/ማርያም ወ/ሮ ገነት ማሙሸት ወ/ሮ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
64 00/0105/87808 የቁስቋም በነበሩ አንዳርጌ እነ ወ/ሮ ድንቂቱ አንዳርጌ ወርቁ እነ ወ/ሮ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት መልስ ለመቀበል
65 00/0105/90037 መሰረት ደምሴ አስፋዉ ሰለሞን ደምሴ አስፋዉ 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ
66 00/0105/90365 በለጠ ለታ ሄዬ ብሩ ይታፈሩ ወ/ፃዲቅ/ዶክተር 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ብይን
67 00/0105/91754 መቅደስ ግርማ ገ/ፃዲቅ አማኑኤል ውርቁ በዳሳ 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
68 00/0105/95350 ሀብታሙ ባሳዝነው ወዳጆ አቶ የለም 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ
69 00/0105/97101 ፍሬው በጋሻው ተሾመ አልታየች እዘዝ ካሳ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
70 00/0105/92735 ተረፈ ግዛው ዱቢዋቅ አልማዝ ግዛው ዱቢዋቅ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ
71 00/0105/93375 ዮናታን የኔነህ አበራ እስከዳር ደራራ ሙለታ/ወ/ሮ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
72 00/0105/97664 ለማ ሰጠኝ ሶሪ /አቶ መለሰ ሽኖ ሰመሌ /አቶ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
73 00/0105/93769 ጌቱ መኮንን መኩሪያ ትእግስት መኮንን መኩሪያ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ውርስ ችሎት ክስ ለመስማት
74 00/0105/94048 ብርቱአለም ማሞ ግርማ/ሲስተር መሐሌት ወንድሙ ጀንበሬ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት ክስ ለመስማት
75 00/0105/93798 መቅደላዊት ሳመኤል ሀይሉ/ወ/ሮ ዮሐንስ ሀይሌ ይርዳው /አቶ/ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
76 00/0105/95144 ሚሊና ተስፋዬ ገ/መስቀል/ወ/ሮ ተስፋዬ መንደፍሮ/አቶ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት መልስ ለመቀበል
77 00/0105/95879 መሰረት ብርሃኑ ሃይሌ ወ/ሮ የለም 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
78 00/0105/96408 ወንድማገኝ አያሌው አሊ ኢ.ሲ.ኤስ ትምህርት ቤት ኃ/የተ/የግል ማህበር 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ምስክር ለመሥማት
79 00/0105/96466 ፅዮን ሰይፉ ገብርዬ ሳሙኤል ዘለቀ ወልደሚካኤል 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
80 00/0105/96525 ትዛለኝ ታሪኩ ከበደ /አቶ አቻምየለሽ ቁምላቸው አንተነህ /ወ/ሮ 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
81 00/0105/98165 የሺመቤት ስንታየሁ ወ/አብ ገዛኸኝ ካሳሁን የትነበርክ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠበቅ
82 00/0105/96814 አጸደ በትሩ ሊባኖስ/ወ/ሮ የጉለሌ ክ/ከተማ መሬት ልማትና አስ/ር ጽ/ቤት/እነ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ትእዛዝ ለመስጠት
83 00/0105/96862 ተስፋዬ ጫሊ አቡኮ ዋን ላቭ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ከውል ውጭ ኃላፊነት ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
84 00/0105/96983 ገነት አብርሃም ቡኢ/ወ/ሮ ማሙድ ግሮ ጃሮ 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት ለምርመራ
85 00/0105/97288 ዝናሽ ፍስሀ አየለ ወ/ሮ የለም 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ
86 00/0105/93866 ሮማን ወንድሜነህ ደምሴ /ወ/ሮ ችሎታው ወንድሜነህ ደምሴ 15/8/2016 ከሰዓት 3ኛ ልዩ ልዩ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
87 00/0105/89100 ያብስራ ፍቅር ተሻለ አቶ የለም 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት ለምርመራ