ቂርቆስ ምድብ ችሎት

የፍርድ ቤቱ ዕለታዊ ቀጠሮዎች

የመዝገብ ቁጥር ከሳሽ ተከሳሽ የቀጠሮ ቀን ቀጠሮ ችሎት የቀጠሮ ምክንያት
1 00/0116/100287 የፌ.ዐ.ህግ ሰርካለም በለጠ ታፈሰ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
2 00/0116/99811 በረከት ወልደአብ ቂርቆስ ክ/ከ/ወረዳ 1 ታታሪ ሸማችች ኃላ.የተይግ.ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
3 00/0116/99773 መኳንንት ሸጋዉ ተፈሪ የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
4 00/0116/98400 ንጋቱ ፋናዬ ማሞ /2ሰዎች/ አማራ ባንክ አክስዮን ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
5 00/0116/99413 ሚካኤል በላይ አበራ ዳናዊት በላይ አበራ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
6 00/0116/100217 ጤናዮ ሀብቱ አሰግድ የለም 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
7 00/0116/100197 ሜሮን ካሣዬ ነጋድራስ ወርዶፋ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም አስተያየት ለመቀበል
8 00/0116/100380 ዐ/ህግ ዘሪሁን ዱጌ ባሌቾ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለፍርድ
9 00/0116/100381 ብሩክ ተስፋዬ ግርማቸዉ እንየዉ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም አስማሚ ማዕከል
10 00/0116/99212 ቴምርነሽ እሸቴ (ሞግዚት) ዉቤ አያሌዉ ደረሰ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
11 00/0116/68048 ሰብለወንጌል ኦላና ዱሬሳ አቤል ደጉ ደስታ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ትእዛዝ ለመስጠት
12 00/0116/100273 ዐ/ህግ ዝምታ ደበበ ለማ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
13 00/0116/97201 ሣሮን ሲሳይ ካሳሁን(3ሰዎች) ተወዳጅ መኳንንት(2ሰዎች) 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
14 00/0116/95981 አሳምነው ሽንቤ ለገሰ ሱራ ድንገታ ቶላ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
15 00/0116/100455 ይሓ ሪልስቴት ኃ/የተ/የግ/ማህበር አስናቀ አማኑኤል 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
16 00/0116/99781 ጌታቸው ሽፈራው ወልዴ /4ሰዎች/ የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
17 00/0116/99383 አያልነሽ ደጀኔ አድሌ የኢ.ፊ.ዲ.ሪ መከላከያ ሚኒስቴር የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
18 00/0116/100088 ዘያድ ሙሄ አሊ የአዲስ አበባ ቄራዎች ድርጅት 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
19 00/0116/99718 ፀጋዬ ተረጋ ትዕግስት ተስፋዬ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ብይን ለመስጠት
20 00/0116/99989 የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሄር ቤተክርስቲያን ያዱ አማካሪ አርክቴክቶች እና ኢንጅነሮች ኃላ.የተ.የግ.ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
21 00/0116/100176 የፌ.ዐ.ህግ አረገ ታምሩ ብርሃኑ /2ሰው/ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
22 00/0116/93575 ጥሩወርቅ ኃይለኛው ጠፍሬወይኒ መሠረት ሞግዚትና አስተዳዳሪ ሙሴ ሸዋዬ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
23 00/0116/99041 የፌ/ጠ/ዐ/ህግ ሰለሞን ጋሻዉ በዳኔ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
24 00/0116/99743 የፌ/ዐ/ህግ ዳዊት አስራት መንክር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
25 00/0116/99745 ዐ/ህግ ኤርሚያስ አብዲሳ ጫላ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ከሣሽን ለመጠበቅ
26 00/0116/99797 ግራንድ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም አ.ማህበር ሀዲስ ሐጐስ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
27 00/0116/99475 በሀይሉ ታደሰ ወልዴ የንኮማድ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የ/ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
28 00/0116/98962 የፌ.ጠ.ዐ.ህግ ኤልያስ መለሰ ግርማ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
29 00/0116/99336 የፌ/ዐ/ሕግ ሙሉቀን ሙመቴ ሞጆ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ብይን ለመስጠት
30 00/0116/96932 የፌ/ጠ/ዐ/ሕግ ኤኖክ ኦካራ አምባጊ(2 ሰዎች) 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
31 00/0116/99856 ኤደን አለማየሁ ንጉሴ አስታጥቄ ደምሴ ገ/ስላሴ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ትእዛዝ ለመስጠት
32 00/0116/99900 ምዕራብ ኮንስትራክሽን ደርባ ሜድሮክ ሲሚንቶ ኃላ.የተ.የግ.ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
33 00/0116/99500 ተከተል መንገሻ ፈለቀ ፋንታዬ መኮንን (6ሰዎች) 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
34 00/0116/98348 ቸርነት አበራ ሁሉቃ አልቤተል ከአፀደ ህፃነት እስከ መሰናዶ ት/ቤት ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
35 00/0116/99986 ቃልኪዳን በቀለ ብሬ ብሩክ ሰለሞን ሬስቶራንት አገልግሎት እና ሚኒ ማርኬት 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
36 00/0116/100097 ገሰሰው ስዩም ሽፈራው /3ሰዎች/ የሺ መዓሾ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
37 00/0116/97832 የማነ ከለለ የማሽነሪ ጋራዥ እና ሲቪል ኢንጂነር የማሽን አከራይ የኢፌዲሪ መከላኪያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
38 00/0116/99562 ኢትዮ ቴሌኮም ሰላም ሚኒስቴር 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
39 00/0116/100530 ሄለን ተስፋማርም ገ/ህይወት ገ/ህይወት ተስፋማርም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
40 00/0116/100499 ዐ/ህግ አማኑኤል እሸቱ አበቶ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
41 00/0116/100323 ዐ/ህግ ድረስልኝ ዲቃሶ ቡናሮ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
42 00/0116/100324 ዐ/ህግ ቢኒያም ግርማ መንገሻ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
43 00/0116/13186 ሙሉ ብርሃኑ አለሙ መሐመድ ይመር ዓሊ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
44 00/0116/100045 ሙላት ኤርሚያስ ባማኮን ኢንጂነጊንግ ኃ/የተ/የግ/ማህር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
45 00/0116/100248 ገዳ ትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ አ.ማ ማህበር አብርሃም አበበ አጠቀላይ ላኪ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
46 00/0116/46324 ጥላሁን በየነ ተክሉ ፀሐይ አለሙ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
47 00/0116/29992 አባይነሽ ሁሴን ይመር እሸቱ ካሳ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
48 00/0116/37821 ማሙሽ ታደሰ ሀብተዩሐንስ(ወኪል አቶ ውብሸት ታደሰ ሀብተዩሐንስ) የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
49 00/0116/60872 ሠለሞን ሙሉጌታ የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
50 00/0116/81452 አለም ቦጋለ ደሳለኝ እሸቱ መላኩ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
51 00/0116/88544 የፌ/ዐ/ሕግ አብዲ አብዱልውሂብ ጀማል 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመስማት
52 00/0116/91855 ድር ህንጻ ነጋዴዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር እዮብ ደግስ እንዳሻው 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም አስተያየት ለመቀበል
53 00/0116/92724 እንግዳወርቅ ቃኛው በለጠ(33 ሰዎች) ሜድሮክ ኮንስትራክሽን ኢ/ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
54 00/0116/91724 የቀድሞ የኢትዮጵያ ሠራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር(3 ከሳሾች) የባላገሩ መልቲ ሚዲያ ሴንተር(3 ተከሳሾች) 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
55 00/0116/100487 የትናየት መንግስቱ ገብሬ ኩይ ኦጅሉ ኦባንግ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
56 00/0116/93370 ተከተል መንገሻ ፈለቀ የተሻወርቅ ግዛው /7ሰው/ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
57 00/0116/100569 ካማካዚ ቢዝነስ ኃ/የተ/የግ/ማህ በአለኸኝ ጣሃ ጠቅላላ ሥራ ተቆራጭ (ባለቤት አለኽኝ ጣሃ) 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
58 00/0116/99842 አዳሙ አስገዶም ተድላ ባምስ ኢንተርናሽና ኃላ.የተ.የና.ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም አስማሚ ማዕከል
59 00/0116/100533 የኢትዮጲያ ቀይመስቀል መስቀል ማህብር አማን ቱሉ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
60 00/0116/100538 ኤስኤፍ የሠራተኛ ቅጥር መልመላ አገልግሎት ኃ/የተ/የግ/ማህበር የኢትዮጲያ ኤሌክትሪክ ኃይል 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
61 00/0116/100424 ሊዲያ ገበየሁ አማታው የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
62 00/0116/100427 መሠረት ተስፋሁን ሀ/ሚካኤል አፈወርቂ ተ/ማርም ገ/ስላሴ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
63 00/0116/100510 ፈቃደስላሴ ለይኩን ብርሃኑ /2ሰዎች/ ዝናሽ ታደሰ ሰንበታ /2ሰዎች/ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
64 00/0116/100514 መቅደስ እሸቴ አዲስ ኢንተርናሽና ባንክ አ.ማህበር /2ሰዎች/ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
65 00/0116/100570 ሚኪያስ መኮንን የኮንስትራክሽን ማሸን ኪራይ ባለቤት አቶ ሚኪያስ መኮንን የአለኸዥ ጣሃ ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ /ባለቤት አቶ አለኸኝ ጣሃ / 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
66 00/0116/98249 ዘሪሁን አለማየሁ ጫላ አካካስ ሎጀስቱክስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
67 00/0116/100233 አብድራዛት አማን የሱፍ አክሼ ጀን ኤ.ኤ.ቬ.ኦይል 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
68 00/0116/100391 መቅደስ ከበደ ዘለቀ አለማየሁ ሲሳይ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
69 00/0116/96204 አለምነሽ ሞገስ አበበ የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
70 00/0116/100463 ሀናን ገ/እየሱስ ሀብቴ ኤልያስ መኮንን ገ/ሕይወት 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
71 00/0116/100314 ትዕግስት ቶማስ ሻሙና ሔኖክ በሽር ሀይሌ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
72 00/0116/100446 ከማል አልቶ ወተቻ አያልነሽ ሽፈራው ሃብሬ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
73 00/0116/99840 ዐ/ህግ ፍቅረአብ ጸጋዮ አለምሰገድ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለውሣኔ
74 00/0116/100554 ገነት በለጠ ሃይሌ ፌርዲል ካርጎና ሎግስቲክስ ኤክስፕረስ ሃ/የጠ/የግ ፣ማህብር 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
75 00/0116/98801 ዐ/ህግ ናትናኤል ተስፋዬ አበበ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ምስክር ለመስማት
76 00/0116/99789 እዮብ አድማሱ ብሬ ሲነርጂ ኘሮፌሽናል አፍሪካ ኃ.የተ.የግ.ማ የቴሌኮም ኢንፍራስትክቸር ኢንጂነሪንግ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
77 00/0116/99109 ዐ/ህግ ቢኒያም አደሴ ከሣ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለፍርድ
78 00/0116/97322 ረድኤት ታፈሰ ገላሁን የረድኤአት መካኒካል ባለቤት ጭኮ ጀነራል ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ/የጥበቃና የፅዳት አገልግሎት 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
79 00/0116/96836 አዲስ ብድርና ቁጠባ ተቋም ሚሚያ ፈይሳ(2 ሰዎች) 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
80 00/0116/97189 አመለወርቅ እንሙት ተወካይ በሀይሉ ተሾመ ወንዝ ትራንስፖርት ንግድ አክሲዮን ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ብይን ለመስጠት
81 00/0116/97414 ሀብቶም ዘነበ ገ/መስቀል ተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ብይን ለመስጠት
82 00/0116/94531 አልማዝ ለማ(8 ሰዎች) ብሩክ ሰለሞን 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
83 00/0116/97839 ጌታቸው አበራ ገረሱ ቤአኤካ ጠቅላላ ንግድ ስራ ኃ/የተ/የግ/ማሕበር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
84 00/0116/94177 አንተነህ ሰይፉ አበበ አሸናፊ አበበ ወንድሙ/3 ተከሳሽ/ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
85 00/0116/97660 ለምለም ተስፋኡ የፈሳሽና ደረቅጭነት ትንስፖርት መሰረት ይበልጣል አስመጪና ላ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
86 00/0116/97986 አወቀች አዱኛ /2ሰው/ አስኩ ኃ.የተ.የግ.ማ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
87 00/0116/97647 አቤነዘር ሀብታሙ ካሣሁን ማርታ በላቸው ወልደሰማያት የአግሪኬም ኬሚካልስ ኢምፖርተር ባለቤትና ሥራ አስኪያጅ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
88 00/0116/95448 ዳኛቸው አንበሶ በቀለ ማንአለብሽ ፍቃዱ በራሳቸው እና ወኪል በሆኑአቸው(4 ሰዎች) 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
89 00/0116/93239 ገነት ለገሰ ቸርነት ሙሴ ለገሰ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
90 00/0116/98078 ሱፕር ኤስ ጂኤስ ትሬዲንግ /ባለቤት ሔኖክ መኮንን/ ናትናኤል ሊላይ/2 ተከሳሽ/ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
91 00/0116/94333 ምትኩ ወ/ማሪያም ያሬድ ማሞ /2ሰዎች/ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
92 00/0116/98654 ቻቼ አብዲ ዋይሳ/5 ከሳሽ/ የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
93 00/0116/96810 አልማዝ በየነ ገብሬ ኃይሉ በላይ ወንድሙ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
94 00/0116/98152 ግርማ መኮንን እሴይ የንኮማድ ኃላ/የተ/የግ/ኩባንያ 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
95 00/0116/97049 በቀለ እሸቱ ስመኝ አለባቸው ገላው 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
96 00/0116/96959 ሳህለማርያም መላኩ ተፈራ አበበ ይሳቅ ባይለየኝ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
97 00/0116/100288 የፌ.ዐ.ህግ እንድርያስ ቴማ ቴቃ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
98 00/0116/95659 ወይንሸት ጋሹ ጎስዬ/4 ከሳሽ/ ቂርቆስ ክፈለ ከተማ ወረዳ 11 አስተዳዳር ፅ/ቤት/2 ተከሳሽ/ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
99 00/0116/95206 ራሔል ገ/ማርያም(5 ሰዎች) የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
100 00/0116/95801 ግዛቸው ሙሉ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ ኤል ኢ ሲ ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
101 00/0116/100261 ተስፋዬ ገብሩ አብርሃ /2ሰው/ አማረ ደሳለኝ ዋቅጅራ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
102 00/0116/100264 ዐ/ህግ አስተማማኝ አሰፋ ቱፋ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
103 00/0116/100265 ዐ/ህግ ቶማስ ማናዬ ማኬ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
104 00/0116/99997 ደንዳኔ አርኮ ዴቡ ቃልኪዳን ሰርቤላ ዳባ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
105 00/0116/99907 ደምሰው አበበ ወርቅአለማሁ የቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 11 የቤቶች ልማት ጽ/ቤት 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
106 00/0116/100222 ጀማል ያሲን ቢረ ኸሪየያ ደሳለኝ ሳዉሮ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
107 00/0116/100084 ማርታ እንዳልካቸዉ አየለ አብይ ምህረቴ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
108 00/0116/99959 ህሊና አሳምነው አረጋው ድጋፌ መላኩ ተካ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
109 00/0116/99964 ዐ/ህግ ቴዲ አለማየሁ ታደሰ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለምርመራ
110 00/0116/96786 ጃለታ አስፋው ግርማ /2ሰው/ ቤጂንግ አርባን ኮንስትራክሽን ግሩኘ /BucG/ 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
111 00/0116/99528 ዐ/ህግ ወርቁ አለሙ ጉርሙ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
112 00/0116/96959 ሳህለማርያም መላኩ ተፈራ አበበ ይሳቅ ባይለየኝ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
113 00/0116/99433 መለስ ቢረጋ አጋ ቤተዛታ ተቅላላ ሆስፒታል 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
114 00/0116/98714 ዳንኤል ሙላቱ ኬረታ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቁጥር 2 መካከለኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤት 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
115 00/0116/98875 ክሩዝ ሎጅስቲክስ ሃ/የተ/የግ/ማህበር ወንድማገኝ ደመቀ ሀይሌ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
116 00/0116/98382 የፌ/ዐ/ሕግ በእምነት አሸናፊ ማሞ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
117 00/0116/99371 የትፈንታ መሸሻ አለሙ ፖክትራ ኃ.የተ/የግ/ማሕበር 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
118 00/0116/99401 የፌ/ዐ/ሕግ ጉሣዬ መሐመድ ሀምዛ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለፍርድ
119 00/0116/99955 እሱባለው ባዬ አደራ የህክምና ማእከል ኃ.የተ.የግ.ማ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
120 00/0116/99947 ፋንታዬ ጻመልሳን ጣሰው /ተወካይ ከበደ ሆበ/ የቂረቆስ ክ/ከተማ የመሬት ልማት አስተዳ ጽ/ቤት 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
121 00/0116/99945 አዲስ አበባ ከተማ አዉቶቡስ አገልግሎት ድርጅት ቢኒያም ጉዱ ተሰማ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ከውል ዉጪ ሀላፊነት(ፍ/ብሔር)ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
122 00/0116/98697 ፋሲካ ከበደ ፅጌ(5 ሰዎች) በቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 04 አስተዳደር 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
123 00/0116/99422 የፌ/ዐ/ሕግ ደምላሽ ገቢሳ ዳባ 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመስማት
124 00/0116/99418 ዘነበ ሰይፉ አበራ ቡና ኢንሹራንስ አ.ማ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
125 00/0116/99019 ልሳን ደመቀ ግሬስ ኮንስትራክሽን ኬሚካልስ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ብይን ለመስጠት
126 00/0116/99231 ዐ/ሕግ ተመስገን ወንድሙ አብተው 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመስማት
127 00/0116/99349 እንዳለ ክብረት ፈለቀ ታፍ ኢነርጂ ኃ/ላ/የተ/የግ/ማሕበር 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
128 00/0116/99391 ታምራት ሞላ /5ሰዎች/ የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
129 00/0116/99316 ሜሮን ደረጄ ጽጌ የለም 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
130 00/0116/98600 አማረ ገ/መስቀል ንጉሴ(2 ሰዎች) ሀቪላህ ቴሌኮም 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
131 00/0116/97690 ጀሌራም ኤስዲ ማኑፋክቸሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር አፍሮ ፅዮን ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
132 00/0116/98599 ሊባኖስ ተክለስላሴ ገ/ስላሴ ፌርበር ካዛንችስ የገበያ ማህከል አክስዮን ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ከውል ዉጪ ሀላፊነት(ፍ/ብሔር)ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
133 00/0116/98597 ሰለሞን ዱባለ ወርቁ ደርባ ትራንስፖርት ኃላፊ.የተ.የግ.ማ 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
134 00/0116/96573 የፌ/ዐ/ሕግ ተመስገን አታላይ ደሣለኝ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
135 00/0116/99116 ቢግ ሲ ሪልስቴት ኤንድ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ሄለን አለማየሁ 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
136 00/0116/99090 ፓራስኬቪ ሣንቢኮ ባሊዮ ግራክ ኮሚኒት ት/ቤት 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
137 00/0116/98138 ዮዲት ላቀው ወዳጆ(5 ሰዎች) የቂርቆስ መሬት ልማትና ከተማ ማደስ ጽ/ቤት(2 ሰዎች) 21/6/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
138 00/0116/97877 ሰብለ ወ/ጊወርጊስ ሰንፒኩ ትራንስፖርት ኃላ.የተ.የግ.ማ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
139 00/0116/99301 ደጉ ደገፋ ጉአ ጃምቦ ኮንስትራክሽን ኃ.የተ.የግ.ማ 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
140 00/0116/98197 ድር ሕንፃ ነጋዴዎች ኃ/የተ/የግ/ማ እዮብ ደግስ እንደሻው 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
141 00/0116/94518 ደርቤ ተገኝ ደምሴ የኤትዮጵ መብራት ሀይል ዋና መ/ቤት 21/6/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
142 00/0116/99069 ዐ/ህግ ትዕግስት ዱባለ ድልቦ 21/6/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
143 00/0116/97800 ይበልጣል እና ዘካሪያስ ኤሌትራክ ኢንስታ.የህብ.ሽርክ.ማህበር ዞራት ኢንጅነሪንግ 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
144 00/0116/97801 የኢትዮጵያ ንግድ ባክ ፍልውሃ ቅርንጫፍ ሐራምቤ ሆቴል ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/6/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
145 00/0116/100483 ዘመናይ ንጉሴ ወርዶፋ ኤርሚያስ አበእረሃ ገብራይ 21/6/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
146 00/0116/95408 ብርቱካን የአንድአምላክ ገላ አያነህ አበበ(2 ሰዎች) መላኩ 21/6/2016 ከሰዓት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
147 00/0116/91947 አርጋው ናስር አማን አልማዝ ታደሰ ኢጀብ/3 ተከሳሽ/ 21/6/2016 ከሰዓት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
148 00/0116/96183 ቶፊቅ አለማየሁ ቻይና ጋንሡ ኢንተርናሽናል ኮርፖሬሽን ፎር ኢኮኖሚክስ ኤንድቴክኒካል ኮርፖሬሽን ኢትዮጲያ(2ሰዎች) 21/6/2016 ከሰዓት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
149 00/0116/98309 ንፋስ ስልክ ቀለም ፋብሪካ ሃላ/የተ/የግ/ማህር አዳሙ ወንድሙ ሃይሉ/2 ተከሳሽ/ 21/6/2016 ከሰዓት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
150 00/0116/99488 ዉባለ መኮንን አድማሱ የኢትዮጲያ ንግድ ባንክ 21/6/2016 ከሰዓት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
151 00/0116/91096 የቀድሞ የኢትዮጵያ ሠራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር ሻምበል አክሊሉ ዘለቀ(2 ሰዎች) 21/6/2016 ከሰዓት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
152 00/0116/97355 ባዘዘዉ ከበደ ዘዉዱ መኮንን ሀይሉ 21/6/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
153 00/0116/98681 ሆሳዕና ልብነድንግል ፅጌ(10 ሰዎች) የአ.አ ከተማ አስተዳደር የቂ/ክ/ከተማ መሬት ልማትና ከተማ ማደስ ጽ/ቤት 21/6/2016 ከሰዓት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
154 00/0116/97806 የፌስቲስ ኤቨንትስ እና ትራቭል ስራስኪያጅ እና ባለቤት ወ/ሮ ዮርዳኖስ ሐይለ ገ/ኪዳን ሰላም ባንክ አክሲዮን ማህበር/በምስረታ ላይ/ /12 ተከሳሽ/ 21/6/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
155 00/0116/97342 ፅጌ ደጉ ለገሰ መስፍን አየለ በዳኔ 21/6/2016 ከሰዓት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
156 00/0116/90818 ጥሩነሽ ምልኬ ፈረዳ/5 ከሳሽ/ የቂርቆስ ክፍል የመሬት ይዞታ አስታዳዳ ፅ/ቤት 21/6/2016 ከሰዓት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
157 00/0116/100106 ባንተ ደሳለኝ ያኦ ኮጆ 21/6/2016 ከሰዓት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ትእዛዝ ለመስጠት
158 00/0116/99859 ቪዝን ፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ሳምራዊት ጉዲሳ ሚደቅሳ 21/6/2016 ከሰዓት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል