ቂርቆስ ምድብ ችሎት

የፍርድ ቤቱ ዕለታዊ ቀጠሮዎች

የመዝገብ ቁጥር ከሳሽ ተከሳሽ የቀጠሮ ቀን ቀጠሮ ችሎት የቀጠሮ ምክንያት
1 00/0116/43426 ማለፊያ ምህረት ገላው ተመስገን ንጉሴ 11/1/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም አስተያየት ለመቀበል
2 00/0116/98275 ፀሀይ አሰፉ ያዕቆብ ቴዎድሮስ በቀለ በየነ 11/1/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም አስተያየት ለመቀበል
3 00/0116/98274 ደረሰ ጃንካ ማሩ አዳነች ኃ/ሚካኤል 11/1/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
4 00/0116/98265 የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌደሬሽን(3 ከሳሾች) ግርማቸው እንየው(6 ሰዎች) 11/1/2016 ጠዋት 1ኛ ከውል ዉጪ ሀላፊነት(ፍ/ብሔር)ችሎት + አፈፃፀም አስተያየት ለመቀበል
5 00/0116/98259 ሙሉአለም ጌታነህ ሽመልሽ ተስፋዬ ገ/ሥላሴ ወልዱ 11/1/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
6 00/0116/98046 ዐ/ህግ በረከት ጌታቸው ዘውዴ 11/1/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
7 00/0116/98084 ዐ/ህግ አቤነዘር አሰፋ ምትኩ(2ሰዎች) 11/1/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ክስ ለመስማት
8 00/0116/98311 አዚዛ አማን ገመዳ አስራት ፍቅሬ ሸዋአረጋው 11/1/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
9 00/0116/97285 ታዲዮስ ማራዬ ሞግዚት ታሪክ ምህረቴ ሊዎግርዶ ዴልፖስ 11/1/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
10 00/0116/97580 የፌ.ዐ.ህግ ጣሰው ገብረሚካኤል ጥላዬ 11/1/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለምርመራ
11 00/0116/77582 ትዕግስት ጌቱ ማሞ ትዝብቱ ሰብስቤ ጫካ 11/1/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
12 00/0116/98114 ዝናሽ በረደድ ጀበር ናሆም መንዛ 11/1/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
13 00/0116/96573 የፌ/ዐ/ሕግ ተመስገን አታላይ ደሣለኝ 11/1/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለምርመራ
14 00/0116/95081 ሰብለወንጌል ሙሉጌታ ፅጌ ብሩክ ስዩም ይትባረክ 11/1/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
15 00/0116/72834 ሶሊያና ፀጋዬ( 4 ሰዎች)(ሞግዚትእና አስተዳዳሪ ራሄል ሙሉጌታ) ዳግም ፀጋዬ( ሞግዚት እና አሳዳጊ ወ/ሮ ሜሮን ኤልያስ) 11/1/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
16 00/0116/97641 ኤልሳቤጥ ውብነህ እፀገነት በርሃ ገብረመድህን 11/1/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
17 00/0116/78454 ያስሚን ፋኡድ ነጂብ አብዱላሂ 11/1/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ