ቂርቆስ ምድብ ችሎት

የፍርድ ቤቱ ዕለታዊ ቀጠሮዎች

የመዝገብ ቁጥር ከሳሽ ተከሳሽ የቀጠሮ ቀን ቀጠሮ ችሎት የቀጠሮ ምክንያት
1 00/0116/101130 ማዘንጊየያ ደምሴ ገብረስላሴ ቀበሌ 38 አንድነት መረዳጃ እድር 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
2 00/0116/100683 መሠረት ትዕዛዙ አየለ ኪሩቤል ወንደሰን ወርቁ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
3 00/0116/100602 ዐ/ህግ በዛበህ ወሰን ደነገጡ 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
4 00/0116/100604 ዐ/ህግ ነፃነት ተክለወድ ትንሳኤ 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
5 00/0116/101260 ሰብለ ፈጠነ አብይ ምህረቴ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
6 00/0116/100467 ሙጠሊብ ሳሉ መሀመድ በትረ ስዩም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
7 00/0116/100442 ያሬድ ገረመዉ ፀሐይ የለም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
8 00/0116/99145 አሊ ጦይብ ፈንታዬ ረዉዳ ጀማል 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
9 00/0116/100392 ሮማን ብርሃኑ ወ/ሃዋርያት አጎዛ ገበያ አክሲዮን ማህብር 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም አስማሚ ማዕከል
10 00/0116/101382 ንፋስ ስልክ ቀለም ፋብሪካ ኃላ.የተ.የግ.ማህበር ወንድም ፍቅሬ ሞላ /2ሰዎች/ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
11 00/0116/101393 ደርቤ መኮንን አደሙ እመቤት ደርቤ መኮንን /2ሰዎች/ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም አስማሚ ማዕከል
12 00/0116/100808 የፌ/ዐ/ህግ ሞናሉሽ ወርቁ እጅጉ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ለውሣኔ
13 00/0116/100195 ዐ/ህግ ኤቢሣ እምሩ ዳባ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ብይን ለመስጠት
14 00/0116/100196 ደጀኔ ዉቡ ተገኝ ኤርሚያስ ዉቡ ተገኝ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
15 00/0116/100587 የፌ/ዐ/ሕግ ቸሩ ኃይሌ አጥና 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመስማት
16 00/0116/101125 ተስፋማርያም ድሪባ ደበሌ አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
17 00/0116/100448 ጎይቶም አደራጀዉ የኢትዮጲያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
18 00/0116/101392 ሄለን አረጋ ፀጋ የተማሪ ሜርዶና አረጋ ደጋ ሞግዚትና አስተዳዳ /ወላጅ እናት / ወርቅነህ ጥንድዬ ግሩፕ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
19 00/0116/101480 አለምፀሀይ አዲስ ኳንተም ቴክኖሎጂ ኃላ.የተ.የግ.ማ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
20 00/0116/101003 ድረስ አድነዉ አንተነህ እስታርኮፍ ሃ/የ/የተ/ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
21 00/0116/99562 ኢትዮ ቴሌኮም ሰላም ሚኒስቴር 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
22 00/0116/99373 አብርሃም እሸቱ አፈለ ቫሞስ ቤት ስፖርት ውርርድ ኃ/የተ/የግ/ማሕበር 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
23 00/0116/99806 አብደታ ተስፋ በጅጋ ኀገልደን አፕል ኮንስትራክሽን ኃላ.የተ.የግ.ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
24 00/0116/99743 የፌ/ዐ/ህግ ዳዊት አስራት መንክር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለውሣኔ
25 00/0116/99797 ግራንድ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም አ.ማህበር ሀዲስ ሐጐስ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
26 00/0116/99856 ኤደን አለማየሁ ንጉሴ አስታጥቄ ደምሴ ገ/ስላሴ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
27 00/0116/98468 ቃልኪዳን ለሙ ደንቦባ የለም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
28 00/0116/99694 አብዲሳ ጉርሚሳ ቱሉ /5ሰው/ ቤጂንግ አርበን ኮንስት.ግሩኘ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
29 00/0116/97279 እፀገት ሙሉጌታ/2 ከሳሽ/ ሙሉእመቤት መላከ ፀሐይ/4 ተከሳሽ/ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
30 00/0116/97530 ፀዳለ ወንድሙ አየለ የለም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
31 00/0116/99755 ቢ ፓንተር ትሬዲንግ ኃላ.የተ.የግ. ማህበር ዮቴክ ኮንስትራክሽን ኃላ.የተ.የግ.ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
32 00/0116/99518 ዐ/ሕግ ክንፈኡራኤል ገረመው ተስፉዬ 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
33 00/0116/99832 ጀር ሃ/የተ/የግ/ማህበር ይሁን መሰሉ ዘሩ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
34 00/0116/100020 ታምራት ሽመልሽ ወ/ጊዮርጊስ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
35 00/0116/101020 ፍፁማዊት ከበደ ባሻ የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
36 00/0116/99247 የጆቴወርቅ ኪዳኔ ወ/ሃኔ ሚሊዮን ቅጣዉ መሸሻ(ወኪል) 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
37 00/0116/100201 ፍቅርስላሴ ሐይሌ ጳውሎስ አማራ ባንክ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
38 00/0116/98418 ኮንዲቶራይ ካፌ እና ኬክ ኃ/የተ/የግ/ማህበር አለፋ አብርሃ ተሾመ/3 ተከሳሽ/ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
39 00/0116/101494 ገብረሚካኤል ተ/ሀብተአብ ገነት ነጋሽ ወልዳይ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
40 00/0116/101499 የፌ/ዐ/ሕግ ትግል በቀለ ከበደ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
41 00/0116/101265 ሳሚ ዚያድ ኡመር አረንጓዴ ጎርፍ የፋሳሽ ጭነት ማመላለሽ ባለንብረቶች ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
42 00/0116/100817 ታምራት አወቀ ንጉሴ ኦርኪድ ቢዝነስ ግሩፐ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
43 00/0116/100670 መስፍን ዋለልኝ ንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
44 00/0116/101169 ቅድስት ሳህሌ ሀይሌ ግዮን ሆቴሎች ድርጅት 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
45 00/0116/99954 አንተነህ የረዳው ምትኩ እንጪኒ ቤድሮክ ሲሚንቶ ኃ.የተ.የግ.ማ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
46 00/0116/101182 መሠረት አበበ ታደሰ /3ሰዎች/ ሽመልስ አበበ ታደሰ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
47 00/0116/100211 የፌ/ዐ/ሕግ ይታገሱ ትግስቱ ዳዲያ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለውሣኔ
48 00/0116/100845 አሰፋ ድርባ ዱሉሜ ስንቄ ባንክ የአክሲዮን ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
49 00/0116/100547 አስቴር ታደሰ አርጋዉ ዮናስ አድማሱ ማለደ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
50 00/0116/101372 ጌታሁን ኢደኦ ሰንበታ ብሮድኮም ኔትወርቅስ ኮንስልታንስ ሰርቪስ ኃላ.የተ.የግ.ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
51 00/0116/101098 የፌ/ዐ/ሕግ እሸቱ ፀጋዬ አከለወልድ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
52 00/0116/101099 የፌ/ዐ/ሕግ ህይወት ጥላሁኝ ካሣዬ/2ሰዎች 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠበቅ
53 00/0116/100025 እሱባለው አሰፋ ንጉሴ የንኮማድ ኮንስት.ኃ.የተ.የግ.ማ 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
54 00/0116/100028 ዳንጎቶ የማሸጊያ እቃዎች ኃ.የተ.የግ.ማ ቲጂቲ ኢንተርኘራይዝ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
55 00/0116/101420 በረከት አሰፋሀ እቁባሚካኤል የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
56 00/0116/101429 ፍሎራሳንካይ ቱኩምባና ዲዬካማና ተወካይ ኤልሳቤጥ ከበማ የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
57 00/0116/101433 ደረጀ የማነብርሃን በላይነህ ኪቢሽ ኮንስትራክሽን 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
58 00/0116/101026 ፍቃዱ ደፈረ ጠቅላላ ሥራ ተቋራጭ ኡኒምፕሬስ ኮንስትራክሽን ኃላ.የተ.የግ.ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
59 00/0116/100593 የፌ.ዐ.ህግ ሚኪያስ ወልዴ ወ/ሰንበት 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠበቅ
60 00/0116/100205 ተረፈ ሚካኤል ደበበ ኒያ ታዮ ታደሰ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
61 00/0116/100785 ዘሪሁን ብዙነህ በቀለ ማርታ ግርማ ( 8 ሰዎች) 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
62 00/0116/101269 እሴተ ካሣሁን /6ሰዎች/ የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
63 00/0116/101274 አዲሱ መኮንን ወርቁ ኡኒምፕሬሳ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
64 00/0116/101275 እንዲህነው አያናው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
65 00/0116/101283 ሀይማኖት አያልቅበር የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
66 00/0116/101301 ራሔል ጋሪ ቱፋ የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
67 00/0116/86996 እጅጉ አየሁ አባተ እንግዳጌጥ አስፋው 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
68 00/0116/98196 ፎዚያ አብዱሮ ሁሴን ሱልጣን የሱፍ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
69 00/0116/100870 ጌታሁን ገድፍ አለኽኝ /2ሰው/ ደማታአ የጥበቃና የንግድ ስራዎች ኃላ.የተ.የግ.ማ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
70 00/0116/99346 ዳንኤል አራያ ወርቁ ቡና ኢንተርናሽናል አ.ማ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
71 00/0116/86762 አማን ሰኢድ አሊ/ወኪል ሞሚና ሰይድ ሙሴ ኪዳኔ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
72 00/0116/101100 ፌ/ዐ/ህግ ያየህ ይራድ ሙጬ በላይ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
73 00/0116/101102 ዐ/ህግ በፀጋዉ ክፍሌ ባንዳቦ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
74 00/0116/101105 የፌ/ዐ/ሕግ አብዱሰልፈታ ወድማጣስ ኑሮ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
75 00/0116/101106 የፌ/ዐ/ሕግ ሀብታሙ አሰፋ አብርሃም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
76 00/0116/101107 ዐ/ህግ ኡመር እስማኤል 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
77 00/0116/101114 የፌ/ዐ/ህግ ያዞ ኪዳኔ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለፍርድ
78 00/0116/101051 ዐ/ህገ ሣሙኤል አየለ መንግስቴ(2ሰወች) 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለፍርድ
79 00/0116/97813 ፍቃዱ አያሌው አበበ ሾናል ኮም ኃ.የተ.የግ.ኩባንያ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
80 00/0116/99646 ውብሸት ብርሀኑ ረፊሳ ብሔራዊ ማእድን ኮርፖሬሽን ኃ.የተ.የግ.ኩባንያ 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
81 00/0116/99408 ነብይ ልመንህ ሞላልኝ ፍቃዱ ማሞ ኮንስትራክሽን የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች አከራይ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
82 00/0116/100542 አሰገደች አሰመነዉ ቦጋለ( 24 ሰዎች) ዮቴክ ኮንስትራክሽን ሃ/ተ/የግ/ማህብረ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
83 00/0116/101216 ብርሃኔ ሞላ ቱፋ /9ሰዎች/ ጃቦ ክሊኒንግ ሰርቪስ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
84 00/0116/101220 ገሊላ ዘለቀ በየነ አዲሱ አሰፋ ከበደ 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
85 00/0116/101713 የፌ/ዐ/ህግ ቦና ሌንጮ ብልቻ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለምርመራ
86 00/0116/100513 ምስግና ገ/መስቀል አርኪድ ቢዝነስ ግሩፕ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
87 00/0116/83633 ባና ቲስዩም ተስፋልደት ኃይላይ አክስዮን ወ/ገብርኤል 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
88 00/0116/87507 ኮር ኮንሰልቲን ኢንጅነሪንግስ ሃላ/የተ/የግ/ማህበር ሜድኮን ኢንጅነሪንግ እና ኮንስትራክሽን ሃላ/የተ/የግ/ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
89 00/0116/88882 መቅደስ ድንቡጭ ማዘሌ ቂርቆስ ክ/ከተማ ኮንስትራክሽን አስተዳዳ ፋይናንስ ፅ/ቤት 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
90 00/0116/88809 አባተ አቱሞ አማኖ ዋካ ያገለገሉና አዲስ መኪና መሸጫ /ባለቤት አቶ ተካልኝ በዙ/ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
91 00/0116/85410 ደመቀች ዋና ጌሰሙ ቶማስ ቶዜ ይርዳው 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
92 00/0116/90951 ሞርካ ኤቢሳ የፍትህ ሚኒስቴር 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
93 00/0116/92140 አቶ አብዱልመሊክ ጀማል ሰይድ ሲሳይ እሹቱ ሀሰን/2 ተከሳሽ/ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
94 00/0116/94090 ሳሙኤል ጉተማ ሀይሌ ሂሩት ጉተማ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
95 00/0116/91619 ኮኜ በቀለ ቢራቱ ቀለሟ ደምሴ ታፈሰ(2 ሰዎች) 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
96 00/0116/95206 ራሔል ገ/ማርያም(5 ሰዎች) የለም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
97 00/0116/96246 ጳውሎስ ጸጋ ጳውሎስ ሳምራዊት ሸዋቀና ወ/ሚካኤል 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
98 00/0116/99630 ፈየራ ደገቺሣ ጎልደን አፕል ኮንስትራክሽን 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
99 00/0116/99994 ንፋስ ስልክ ቀለም ፋብሪካ ኃላ.የተ.የግ.ማህበር ታደለ ከርሙ ጉልማ/2ሰዎች/ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
100 00/0116/101213 መሀመድ አወል ኑሪ ሄኖክ ጌታቸዉ ወ/አማኑኤል 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
101 00/0116/99908 በልሁ ጉታ ደረስ /2ሰዎች/ የንኮማድ ኮንስትራክሽን ኃላ.የተ.የግ.ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
102 00/0116/101477 ዐ/ህግ አብርሀም ምሩፅ አሸብር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለፍርድ
103 00/0116/100824 ዐ/ህግ አዲሱ አየለ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለምርመራ
104 00/0116/101137 ኑርአበሻ ሙራድ ኸሊል የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
105 00/0116/101417 መልካሙ ዘበርጋ ጥሩነህ ገልደን አፕል ኮንስትራክሽን 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
106 00/0116/101450 በላይነህ ጌታቸው ጎርፌ ጥሩዬ እንዳለማው ይዘንጋው 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
107 00/0116/101458 ሜላት ጉልማ ዋልጋ ብርሀኑ መላኩ ዳምጠዉ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
108 00/0116/101459 ለምለም በየነ ገ/መድህን ኤርሚያስ መለሰ ቢተው 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
109 00/0116/99383 አያልነሽ ደጀኔ አድሌ የኢ.ፊ.ዲ.ሪ መከላከያ ሚኒስቴር የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
110 00/0116/101504 አባትነህ ጫኔ አያሌው ሔለን አለማየሁ ወልዴ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም አስማሚ ማዕከል
111 00/0116/101514 ታደለ ገለታ ነገሪ ኦ.ቢ.ኤም ኮንስትራክሽን አክስዮን ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
112 00/0116/96637 መሀመድ አብራር በርሄ በሽር በርሄ መሀመድ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
113 00/0116/100948 ሰይፈ ደሳለኝ አወቀ ፕሮስታር ጠቅላላ በቧምቡ ምርት 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
114 00/0116/100895 ዐ/ህግ አስቻለዉ ጥላሁን መለሰ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለፍርድ
115 00/0116/101642 ሀብቴ አንዱአለም በሪሁን የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
116 00/0116/101644 አዘነጋሽ አብርሃም መድኃኔ የለም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
117 00/0116/101436 ፍሬህይወት ሀይሉ በቀለ ፍፁም ብስራት 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
118 00/0116/101446 አብዲ ሽፋ ጉደታ ፕልስ ኮ ሊሚትድ ኢትዮጲያ ብራንች 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
119 00/0116/101553 ሰዉመሆን ጋሻዉ አሰፋ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሠልጣን 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
120 00/0116/101623 ተስፋይ ዘሩ ንርአዩ የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
121 00/0116/101475 ብርሃነ ካሕሳይ ሀይለስላሴ አበባ በየነ አስረሱ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀበል
122 00/0116/99911 ራሔል ግርማ አሸቴ ዉቢቱ ጫኔ መንግስቱ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
123 00/0116/100252 ኪንግሚን ቼን ጀር/ሃ/የተ/የግ/ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
124 00/0116/98537 ፅጌ ነጋ ባዩሽ ከበደ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
125 00/0116/99960 ኢሳ ፍቃዱ አጋ (10 ሰዎች) ቻይና ኢቨል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኮርፖርሸን 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
126 00/0116/98939 ብዙአየሁ ጌታቸው ገቦ ኪቢሽ ኮንስትራክሽን ኃ.የተ.የግ.ማ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
127 00/0116/99502 ዐ/ህግ ሰለሞን ጫኔ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለውሣኔ
128 00/0116/97990 ግርማ አምበርብር አልማ ኮስሞ ፖሊታን ሪልስቴት ኃ/የተ/የግ/ማሕበር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
129 00/0116/87529 ሱሪያ ብሎሶምስ ኃላ/የጠ/የግ/ማህበር የወሊሶ ወረዳ ገቢዎች ቅርንጫፍ ጽ/ቤት/4 ተከሳሽ/ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
130 00/0116/96880 ድረስ መንጋው አገኘ ደርባ ትራንስፖርት ኃ/የተ/የግ/ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
131 00/0116/99224 የፌ/ዐ/ሕግ ሳሙኤል ወንድሙ ደስታ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመስማት
132 00/0116/99395 ውብአለም ደግፌ /4ሰዎች/ የለም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
133 00/0116/99231 ዐ/ሕግ ተመስገን ወንድሙ አብተው 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
134 00/0116/99460 የአዲስ አበባ ቁጠባና ብድር ህ/ሥ/ማህበር ፀጋነህ ብርሃነ ቀሚስ 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
135 00/0116/98091 የኡትዮጲያ እግርኴስ ፌደሬሽን ሲቲና ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ብይን ለመስጠት
136 00/0116/99940 ሀብታሙ ቢሻዉ በኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሸን ሙገር ሲሜንቶ ፋብሪካ አዲስ ቅርንጫፍ 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
137 00/0116/99941 ይሳለሙሽ ከበደ ፅጌ ፓልሚሮ ኡላኖስኪ ኩዥኒክ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
138 00/0116/99481 ትዕግስት ይልማ /2ሰዎች/ የለም 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
139 00/0116/98725 የፌ/ዐ/ሕግ ካሌብ ተሾመ ወንድሙ 15/8/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
140 00/0116/100539 ፍሬሕይወት ነጋሽ በዳሶ የለም 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ የውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
141 00/0116/99828 መልካም ዘረጋ ጥሩነህ/3ሰው/ ጎልደን አኘል ኮንስትራክሽን 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
142 00/0116/97810 ታዲዮስ ወርቁ አሊያንስ ስታር ኃ/የተ/የግ/ማህበር(2 ተከሳሾች) 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
143 00/0116/99808 አብዱልሃዚም የሱፍ የንኮማድ ኮንስትራክሽን ኃላ.የተ.የግ.ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
144 00/0116/98504 ደበበ አይቸግረው ተስፋዬ ቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
145 00/0116/98143 ኤቨረስት አፓረል ኢትዮጵያ አ.ማ አንቴክስ ጨርቃጨርቅ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
146 00/0116/97647 አቤነዘር ሀብታሙ ካሣሁን ማርታ በላቸው ወልደሰማያት የአግሪኬም ኬሚካልስ ኢምፖርተር ባለቤትና ሥራ አስኪያጅ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
147 00/0116/100332 ዐ/ህግ አዲሱ ቸሩ ወንድሙ 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል /RTD/ ችሎት ለውሣኔ
148 00/0116/96190 ካዮ ትሬዲንግ ኃላ.የተ.የግል ድርጅት ኤ.ኤን.ኬ ኃላ.የተ.የግል ድርጅት 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
149 00/0116/98039 ፍሬወይኒ በርሔ ገብረየሱስ አሸናፊ አሰፉ አወቀ 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ቤተሰብ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
150 00/0116/94200 ኢሻም ሰኢድ አብዶ ናሽናል ኮንስልታንስ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
151 00/0116/97189 አመለወርቅ እንሙት ተወካይ በሀይሉ ተሾመ ወንዝ ትራንስፖርት ንግድ አክሲዮን ማህበር 15/8/2016 ጠዋት 3ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም ምስክር ለመስማት
152 00/0116/97304 መሀመድሀቢብ አህመድ አይን ሙና ባታ/3 ተከሳሽ/ 15/8/2016 ጠዋት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
153 00/0116/97134 ገዛኸኝ ከፈኑ አያኑ ሒልተን አዲስ ኢንተርናሽናል ፕ/ሊሚትድ ካምፓኒ 15/8/2016 ጠዋት 4ኛ ሥራ ክርክር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
154 00/0116/96554 ኢትዮ ቴሌኮም የቂርቆስ ክ/ከተማ አነስተኛ ግብር ከፋች ቅርንቻፍ ፅ/ቤት 15/8/2016 ጠዋት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ተከሣሽን ለመጠበቅ
155 00/0116/95398 እንዳለ አቢሶ ሄራሞ ሞመንተም ፋርማስዩቲካል ኃላ.የተ.የግ.ድርጅት 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
156 00/0116/99926 አብርሃም ካሳዮ ምለቲ ሚዲየ(አብርሃም ካሳዮ) ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖራት አ.ማ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
157 00/0116/97181 ቢኒያም ሙላት ወ/ሰንበት ቻቹ አብዲ ዋይሳ /7ሰው/ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
158 00/0116/95800 ፌቨን ግርማ አበበ ኡስማን አብዲ ወሃብረብ /4ስዎች/ 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
159 00/0116/98310 ንፋስ ስልክ ቀለም ፋብሪካ ኃ.የተ.የግ.ማ ሚኒሊክ ዱባለ ከበደ /2ሰው/ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
160 00/0116/101259 ፒስ ማይክሮ ፋይናንስ አ.ማ ስንታየሁ ሙሉጌታ መርድ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም መልስ ለመቀበል
161 00/0116/98413 ሸዋዬ አንተነህ በዛብህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
162 00/0116/99902 ሰንበቶ ጨዋቃ የኢትዮጲያ ንግድ ባንድ ሳርቤ ቅርንጫፍ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
163 00/0116/83269 ቢንያም ሀይለማርየም ወዳጆ የአሮ ሀ/ማርያም ወዳጆ ይመር 57 ዓመል ልጅ የለም 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
164 00/0116/98795 ይርመድ ዳመን ደረሰ ሳሙኤል ዳመን ደረሰ 15/8/2016 ከሰዓት 1ኛ ፍታብሔር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
165 00/0116/100066 ኤርሚያስ መርጊያ ገ/ማርያ ዘነበች አቖ ቤኛ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
166 00/0116/101013 ቤቴልሔም አስራት ግዛዉ ክላሪስ ዳኒን ቶማስ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም ክስ ለመስማት
167 00/0116/100825 ጆሽዋ ብድርና ቁጠባ የተ/የህ.ስ/ማህብ ቢኒያም አልታዩ ጎበና 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
168 00/0116/101078 እታገኝ ገረመው ፀሐይ ተወዳጅ ብርሃኔ /4ሰዎች/ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም የትእዛዝ ውጤት ለመቀበል
169 00/0116/88125 መስከረም ሙሉጌታ አፈወርቅ/4 ከሳሽ/ የለም 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ውርስ ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ
170 00/0116/95954 በቂ/ክ/ከተማ ወረዳ 08/09 እድሮች ሕብረት ሥራ አስኪያጅ አስማማው ከበደ ደጉ 15/8/2016 ከሰዓት 2ኛ ፍታብሄር ችሎት + አፈፃፀም ለምርመራ