ቦሌ ምድብ ችሎት

የፍርድ ቤቱ ዕለታዊ ቀጠሮዎች

የመዝገብ ቁጥር ከሳሽ ተከሳሽ የቀጠሮ ቀን ቀጠሮ ችሎት የቀጠሮ ምክንያት
1 00/0113/143133 የፌ/ዐ/ሕግ እነ ጫላ በዳዳ ሙለታ 18/3/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
2 00/0113/153898 የፌ/ዐ/ሕግ እነ ሄኖክ ሲሳይ ታደሰ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ምስክር ለመሥማት
3 00/0113/155191 የፌ/ዐ/ህግ እነ በለጠ በትሩ ታዱ 18/3/2016 ጠዋት 7ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
4 00/0113/155401 የፌ/ዐ/ህግ ምህረትአብ ዮሴፍ ተካ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ተከሣሽን ለመጠባበቅ
5 00/0113/156472 የፌ/ዐ/ህግ ፍቃዱ አስማማው ምስጋናው 18/3/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
6 00/0113/156831 የፌ/ዐ/ህግ እነ ወልዳይ አረጋዊ ሀጎስ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለውሣኔ
7 00/0113/156988 የፈ/ዐ/ህግ ከተማ ደቡሼ ጉርሙ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ለፍርድ
8 00/0113/157068 የፌ/ዐ/ህግ እነ አሸናፊ በላይ ከበደ 18/3/2016 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
9 00/0113/157953 የፌ/ዐ/ህግ ካሳ ቁማሳ እርቄ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ማስረጃ ለመቀበል
10 00/0113/158106 ፌ/ዐ/ህግ ሙሉጌታ ተ/ሀይማት ፀጋዬ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
11 00/0113/152516 የፌ/ዐ/ህግ ክፍሎም ሸሻይ ገ/ማርያም 18/3/2016 ጠዋት 7ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
12 00/0113/151082 የፌ/ዐ/ህግ ስንታየሁ ስለሺ ሀይሉ 18/3/2016 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
13 00/0113/151784 የፌ/ዐ/ህግ እነ ዘካርያስ ክንፈሚካኤል በላቸው 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ለፍርድ
14 00/0113/152364 የፌ/ዐ/ህግ ባህሩ አሰፋ ማጎር 18/3/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
15 00/0113/155461 የፌ/ዐ/ሕግ እነ ሞላ ተስፋየ ማቆያው 18/3/2016 ጠዋት 7ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
16 00/0113/155643 የፌ/ዐ/ህግ ይስሃቅ የሐንስ ኦሾ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ለፍርድ
17 00/0113/155886 የፌ/ዐ/ህግ ሰለሞን ተክላይ አምባየ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ብይን ለመስጠት
18 00/0113/155889 የፌ/ዐ/ህግ ሚእራጅ በሽር ከማል 18/3/2016 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
19 00/0113/156309 የፌ/ዐ/ህግ ተመስገን ዳና ገረማሞ 18/3/2016 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
20 00/0113/157257 የፌ/ዐ/ሕግ መንበሩ ወርቄ ሆነ 18/3/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
21 00/0113/157474 የፌ/ዐ/ሕግ ምናሴ መስቀሌ ኤጋ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ተከሣሽን ለመጠባበቅ
22 00/0113/151709 የፌ/ጠ/ዐ/ሕግ ፍቅሬ ግርማ ገመቹ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ብይን ለመስጠት
23 00/0113/157512 የፌ/ጠ/ዐ/ሕግ ብሩክ መስፍን ገብሩ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ምስክር ለመሥማት
24 00/0113/146649 የፌ/ጠ/ዐ/ሕግ ጃድ ዳውድ አሊ 18/3/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
25 00/0113/158276 የፌ/ዐ/ሕግ ርብቃ ሻግሬ ሻንካ 18/3/2016 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
26 00/0113/149263 የፌ/ዐ/ህግ ጌቱ መንገሻ 18/3/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
27 00/0113/153438 የፌ/ዐ/ህግ እነ በረከት ብርሃኑ ሔዊሶ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ምስክር ለመሥማት
28 00/0113/154116 የፌ/ዐ/ህግ ምክር እንዳየ ፈጠነ 18/3/2016 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
29 00/0113/155211 የፌ/ዐ/ህግ ሞገስ ፈጠነ ዘመነ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለፍርድ
30 00/0113/155400 የፌ/ዐ/ህግ ፈቀደ ፈታ ባደጎ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ተከሣሽን ለመጠባበቅ
31 00/0113/156349 የፌ/ዐ/ሕግ አንገሶም ገ/ዮሐንስ ተስፋ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ማስረጃ ለመቀበል
32 00/0113/156737 የፌ/ዐ/ሕግ እፃይ ተስፋይ ተክለ 18/3/2016 ጠዋት 7ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
33 00/0113/157000 የፌ/ዐ/ህግ ዳዊት ኩሳ አጌሳ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ማስረጃ ለመቀበል
34 00/0113/157155 የፌ/ዐ/ሕግ ዝናቡ ንጉሴ ጎስ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ተከሣሽን ለመጠባበቅ
35 00/0113/157817 የፌ/ዐ/ህግ ረመዳን ሙህዲን ቃሲም 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
36 00/0113/158313 የፌ/ዐ/ሕግ ተመስገን አበበ ተካ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ብይን ለመስጠት
37 00/0113/158049 የፌ/ዐ/ሕግ ፍሪደም ወርቁ ተወልደ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ማስረጃ ለመቀበል
38 00/0113/154518 የፌ/ዐ/ሕግ ሀሺም ሰለሞን ሙሻ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
39 00/0113/155058 የፌ/ዐ/ኅግ እነ ወልደመድኅን ደርቤ ጥላሁን 18/3/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
40 00/0113/155180 የፌ/ዐ/ህግ እነ አብዮት ሙላት ደሜ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ለፍርድ
41 00/0113/156878 የፌ/ዐ/ህግ ፍቅር ሰፊው ይማም 18/3/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
42 00/0113/156856 የፌ/ዐ/ህግ ተስፋሚካኤል ፋንታ አጋዥ 18/3/2016 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
43 00/0113/156939 የፌ/ዐ/ህግ ስንታየሁ ተስፋዬ ባዱ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
44 00/0113/156952 የፌ/ዐ/ህግ ሰለሞን በርሄ ደስታ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለፍርድ
45 00/0113/158156 የፌ/ዐ/ሕግ ተስፋዮ ፈይሳ አድሬ 18/3/2016 ጠዋት 7ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
46 00/0113/154388 የፌ/ዐ/አ/ህግ ዳዊት ታደሰ በየነ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
47 00/0113/157801 የፌ/ዐ/ሕግ በላይ አካሉ ተፈራ 18/3/2016 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ለውሣኔ
48 00/0113/158228 የፌ/ዐ/ህግ አህመድ ሙንዬ እንየው 18/3/2016 ከሰዓት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለምርመራ
49 00/0113/149436 የፌ/ዐ/ህግ እነ ናትናኤል ባየው ግድየለው 18/3/2016 ከሰዓት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለምርመራ