ቦሌ ምድብ ችሎት

የፍርድ ቤቱ ዕለታዊ ቀጠሮዎች

የመዝገብ ቁጥር ከሳሽ ተከሳሽ የቀጠሮ ቀን ቀጠሮ ችሎት የቀጠሮ ምክንያት
1 00/0113/114813 ሙሉእመቤት ሰለመን ሃይሉ ዛሪሁን አበበ ወ/ፃዲቅ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
2 00/0113/146743 ቦኮና ረጋሳ አደራ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ 21/7/2015 ጠዋት 1ዐኛ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
3 00/0113/144661 ፈለቀ መለስ ኤሌክትሮ ሜካኒካል ኢንጅነሪንግ ኳድራንት ኢንቨስትመንት ኃ/ተ/ግ/ማ 21/7/2015 ጠዋት 1ዐኛ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
4 00/0113/145596 አባይ ኢንሹራንስ አ.ማ ጓሳ ሴክሪቲ ሰርቪስ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/7/2015 ጠዋት 7ኛ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
5 00/0113/145762 ጌታሁን አበበ ወርቁ እነ አብርሃም ጌታሁን አበበ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
6 00/0113/145819 ምትኩ ገረሱ ሁንዴ ቦሌ ክ/ከተማ ማኑፋክቸሪንግ ኮሌጅ 21/7/2015 ጠዋት 7ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ምስክር ለመሥማት
7 00/0113/145849 ተፈሪ ለታ የረር በር ርርሀአርያም ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሄር ችሎት ትእዛዝ ለመስጠት
8 00/0113/145852 ስንታየሁ ቀና ሮቢ ዳግዊ ማሳዬ ገበየሁ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
9 00/0113/147762 ጋሻው መለሰ አስፋው አስካለ ወልደሩፋኤል ወ/ኪዳን 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ትእዛዝ ለመስጠት
10 00/0113/146593 የፌ/ዐ/ሕግ በለጠ ኪዳኔ ረምሶ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A የተከሳሽን አስተያየት ለመጠባበቅ
11 00/0113/148135 ፀሀይነህ አያሌው ፈንቴ ጥሩዬ ደሱ ደረሰ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
12 00/0113/146806 ቃልኪዳን ይዬይስ ታመነ ተመስገን ሎጲሶ አኑሎ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
13 00/0113/145483 ብዙ ብልቶ ቤኛ ፋናዬ ፈጠነ 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
14 00/0113/146925 ቦሌ ክ/ከ/ከተማ ህብረት ስራ ፅ/ቤ እነ ፋናዬ ሀይሉ 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ ለምርመራ
15 00/0113/148224 ማሁባ አብዱርቃድር ዱላ ቢልጫ አምደላ ተስአለም 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
16 00/0113/148327 አበበች መኮንን አቤቱ ፈይሳ ሆርዶፋ ጭምዴሳ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
17 00/0113/147024 ሀይ ጋርመንት ማኑፋክቸሪንግ ኒው ዋይድ ጋርመንት 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
18 00/0113/147057 ትዝታ ተስፋዬ ደሳለኝ ያሬድ ታፈሰ አደም 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
19 00/0113/147542 የፌ/ዐ/ህግ እነ አበራ ድንጋታ ቀናኦ 21/7/2015 ጠዋት 7ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
20 00/0113/147585 የፌ/ዐ/ህግ ሀፍቱ ተመስገን አባይነህ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
21 00/0113/147526 የፌ;ዐ/ህግ አብዱሰላም መሀመድ ሽፋ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
22 00/0113/147894 መቅደስ ኪዳኔ የሱፍ ሳሙኤል ግርማ ወርቅነህ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
23 00/0113/149546 ሳሚያ ሀሩን ብሼ ሁሴን አብዱራሂማን አሊ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሄር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
24 00/0113/149566 እነ እሸቱ ወዳጄ ስካይላይት ሆቴል 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ሥራ ክርክር ለምርመራ
25 00/0113/147865 እነ ግርማ ገረመው መኮንን የለም 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
26 00/0113/142221 እነ ሎሚ ቢቂላ ዳዲ ጢቆ ቢቂላ ዳዲ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ሀ) ምስክር ለመሥማት
27 00/0113/147880 ዳዊት ግርማ ገ/መድህን እነ ቦሌ/ክ/ከተማ ወ 01 ቤቶች አስተዳደደር ፅ/ቤት 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሄር ችሎት ክስ ለመስማት
28 00/0113/145127 ያልጋነሽ ተረፈ አድማሱ ገዛኸኝ ተገኑ ገብሬ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ የተሻሻለ ክስ ለመስማት
29 00/0113/149492 እነ እዮብ በትረ ጋመስ የለም 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) የተከሳሽን አስተያየት ለመጠባበቅ
30 00/0113/149363 የፌ/ጠ/ዐ/ሕግ ደሳለ አድማሱ እንባየ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
31 00/0113/149405 ሀና ሳሙኤል ዳባ ዋሲሁን ሙሉጌታ ሀ/ማርያም 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ብይን ለመስጠት
32 00/0113/149435 ኢትዮ ቴሌኮም እነ ደጉ አድቨርታይዚንግ ፕሮሞሽን 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
33 00/0113/150651 ዋቅቶሌ ጌታሁን ወዳጆ ኢ.ፌ.ድ.ሪ ኢትዮ ኢንጅነሪንግ ግሩፕ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ስራ ክርክር ችሎት ክስ ለመስማት
34 00/0113/150692 ገጓሳ ሲኩሪቲ ሰርቪስ ሪያሊቲ ሪል እስቴት 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
35 00/0113/144105 እንዳልካቸው መኮንን እነ ፍሰሀ ባህሩ 21/7/2015 ጠዋት 1ዐኛ ፍ/ብሔር ችሎት የተከሳሽን አስተያየት ለመጠባበቅ
36 00/0113/143128 ሞሾ ዳሪሎ ታፌሶ ኖኬ ዜኔ 21/7/2015 ጠዋት 1ዐኛ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
37 00/0113/143133 የፌ/ዐ/ሕግ እነ ጫላ በዳዳ ሙለታ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
38 00/0113/150890 የፌ/ዐ/ህግ ታደለ ተመስገን ጋርጄን 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለምርመራ
39 00/0113/142211 የፌ/ዐ/ህግ ቸርነት አለሙ ዘየደ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
40 00/0113/142356 ደሳለኝ አበሹ ልካሳ ተክለብርሀን ክፍሌ 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
41 00/0113/149507 እነ ፅጌነሽ ይበልጣል የለም 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ለምርመራ
42 00/0113/142523 ሰላማዊት ሲራጅ አባግዛ አክሊሉ አሰፋ ገ/ሚካኤል 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ለምርመራ
43 00/0113/142826 የፌ/ዐ/ሕግ ሂክማ ሙህዲን አብደላ 21/7/2015 ጠዋት 7ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
44 00/0113/142925 ሰማኝ ጌትነት ስጦታዉ ትዕግስት በዳዳ ወርዶፋ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ክስ ለመስማት
45 00/0113/143192 የፌ/ዐ/ሕግ ካሳሁን ከበበዉ ማዘንጊያ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የግራ ቀኙን መቅረብ ለመጠበቅ
46 00/0113/143437 ቲጂ ተክኤ ገ/ማርያም ይብራአለም ገ/መድህን 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሄር ችሎት ክስ ለመስማት
47 00/0113/143475 ቅድስት ታዬ ጀንበሬ እዮብ ሰይፈ ጥላሁን 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
48 00/0113/143816 አዝመር ታምር አሉላ አውራሪስ ተሻገር 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
49 00/0113/144323 ይታገሱ ኃይለሚኤል አለሙ ማርታ ጌታቸው በቀለ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ክስ ለመስማት
50 00/0113/144566 ፉአድ አባገሮ አባዲኮ ዩራኒኮ ትሬዲንግ ኃ/የተ/ዪግ/ማ 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
51 00/0113/146157 እስከዳር አቤ እያሱ ፈለቀ ሀብቴ ተሾመ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ለምርመራ
52 00/0113/149463 አዲሱ በላይ አሸብር እነ አማኑኤል ናትናኤል ዳደቦ 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
53 00/0113/149457 ሸዋረጋ ከማል ሁሴን እነ ኑሩ ደሳጋ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሄር ችሎት ክስ ለመስማት
54 00/0113/142612 ኬሪያ ኑርሁሴን ሰይድ አቡበከር ኑርአህመድ አብዶርህማን 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
55 00/0113/148012 መንግስቱ ኃ/ማርያም በየነ አለምጸሐይ ግርማ ቢራ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ምስክር ለመሥማት
56 00/0113/147985 ቤተልሄም እሱባለዉ አድማሱ ወላንሳ ማሞ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
57 00/0113/148232 የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ምስራቅ አዲስ አበባ ዲስትሪክት ክኤሳዳ ጠቅላላ ንግድ ሥራ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ምስክር ለመሥማት
58 00/0113/150081 የፌ/ዐ/ህግ መሰረት ሙሀባው አዱኛ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
59 00/0113/150086 የፌ/ዐ/ህግ ሙሉጌታ አንበሴ ቢርቢሳ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
60 00/0113/150243 የፌ/ዐ/ህግ መገርሳ ጨመዳ አመን 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለውሣኔ
61 00/0113/150295 ጥጋቡ ገ/መድህን ዮሀንስ የለም 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ማስረጃ ለመቀበል
62 00/0113/150422 ጌታቸዉ አርአያ ደስታ አታክልት ተካ ዓለማየሁ 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
63 00/0113/150483 የፌ/ዐ/ህግ እነ ጀማል አዳም ሀቢብ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
64 00/0113/150511 የፌ/ዐ/ህግ እነ አለባቸው አራጌ ትዕዛዙ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
65 00/0113/150413 የፌ/ዐ/ህግ ሰዳድ ሽታ አጃሞ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለምርመራ
66 00/0113/150446 እነ ሚሊዮን ዝናቡ ሲሳይ የለም 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
67 00/0113/150462 ካሰች ጌታቸዉ ከበደ የለም 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ምስክር ለመሥማት
68 00/0113/150465 የፌ/ዐ/ህግ ሀብታሙ መኩሪያ አረቄ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
69 00/0113/150105 የፌ/ዐ/ሕግ ብርሃኔ ሃይሌ ወ/ጻዲቅ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
70 00/0113/150559 የፌ/ዐ/ህግ እነ ግርማ ሀይሉ ጉተማ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
71 00/0113/150576 ዳዊት ወርቁ ወዳጆ ዩኒኮን ዩናይትድ ኮንሰልቲንግ ኢንጅነርስ ኃ/ተ/ግ/ማ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ሥራ ክርክር ክስ ለመስማት
72 00/0113/150604 ግሩም አሰፋ አየለ ፍቅረአለም ታደሰ ደስታ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሄር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
73 00/0113/150588 ዡቤላ አወል ኡስማን እነ ሳራ አስረስ ኤራጎ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
74 00/0113/150613 እነ እንዳለ ግርማ ረታ የካቲት የወረቀት ስራዎች ኃ/የጠ/የግ/ማህበር 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ስራ ክርክር ችሎት መልስ ለመቀበል
75 00/0113/150616 የፌ/ዐ/ህግ አለማያ ፓል ቱት 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ማስረጃ ለመቀበል
76 00/0113/150619 ለምለም ፀጋዩ አለሙ ራማዳ ባይ ዊንድሃም አዲስ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ሥራ ክርክር በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
77 00/0113/150620 ረድኤት አለማየሁ ኃ/ስላሴ አንበሳ ከተማ አውቶብስ አገልግሎት ድርጅት 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ስራ ክርክር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
78 00/0113/150641 አባይ መልካ ቱፋ አህመድ አብዱላሂ አህመድ 21/7/2015 ጠዋት 1ዐኛ ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
79 00/0113/150644 ቦከና ተክሉ አርአያደስታ እነ ጌታቸው አርአያደስታ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
80 00/0113/150646 አለሜ ወንድምሲገኝ ገበየሁ የለም 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ምስክር ለመሥማት
81 00/0113/150781 የፌ/ዐ/ህግ ናትናኤል አሸናፊ ገብሬ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
82 00/0113/150571 ሙሉቀን ገ/ስላሴ መሰረት ጻጋዉ አለሙ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) መልስ ለመቀበል
83 00/0113/150101 የፌ/ዐ/ሕግ እነ አለምነሽ ከተማ ታደሰ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
84 00/0113/150077 የፌ/ዐ/ህግ ሙሉጌታ የትዋለ ደመመው 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
85 00/0113/150040 የፌ/ዐ/ህግ እነ አበባው ሳዕድ ይማም 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
86 00/0113/148616 አየነው ደስታ ካሴ ሁ ቼንግ ጀኔራልኮንትራክተር 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ስራ ክርክር ችሎት ምስክር ለመሥማት
87 00/0113/148707 ማስተዋል ፍቃድ ፀጋ ብርሃን አልዬ ሙጨ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ክስ ለመስማት
88 00/0113/148717 መገርሳ ደበሌ ጀቤሳ ኬቤኪ የድንጋይ መፍጫ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ሥራ ክርክር ለምርመራ
89 00/0113/149580 የፌ/ዐ/ሕግ እነ አዶኒያስ ሴታ ሳና 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
90 00/0113/149584 እነ ግሪማ ውቤ አደራ የለም 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
91 00/0113/149597 አያንቱ አበራ አብዲ ለሚ ታዬ ፊዳ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
92 00/0113/149615 በቀለ አደራ ሮቤል በዩሽ አደራ ሮበሌ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) አስማሚ ቢሮ ለማቅረብ
93 00/0113/149629 ትርንጎ መንግስቴ መኮንን ፍቅሩ ሙሉነህ ተስፋዬ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ለምርመራ
94 00/0113/149608 ደምሴ መኮንን ሙላት እነ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን 21/7/2015 ጠዋት 1ዐኛ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
95 00/0113/149637 መንግስቱ ገናነው ጌታሁን እመቤት ዳኛው እናውቀው 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ለውሣኔ
96 00/0113/149639 ማራኪ ሃጂ አብደላ ፋንታ በለጠ ጋሹ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
97 00/0113/149659 ያለምወርቅ አሰፋ የሻነህ ስማቸው ስንሻው ውድነህ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) አስማሚ ቢሮ ለማቅረብ
98 00/0113/149662 ፍሬዎይኒ ወ/ጊዮርጊስ የለም 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ለምርመራ
99 00/0113/149696 ውብዬ ነጋው ከተማ ውባአለም ደጉ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የተከሳሽን አስተያየት ለመጠባበቅ
100 00/0113/149738 ዮናስ ተክሉ ገ/ህይወት ለተብርሃን ደሳለኝ ሀይሉ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) መልስ ለመቀበል
101 00/0113/149749 ሃይማኖት ጠበቀዉ ወደይ በሪሁን ጌቴ በልለይ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
102 00/0113/149814 እነ ግርማ አሰፋ መንገሻ ዱሲት መህመድ ያሲን 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
103 00/0113/149825 መኮንን ተስፋዬ ያሚ ሮዳስ ታምሩ ዋቅሹም 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) አስማሚ ቢሮ ለማቅረብ
104 00/0113/149831 ሳባ አበራ ካሳ ሀሰን መሀመድ አሊ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
105 00/0113/149909 ዘዉዲቱ አለባቸዉ ታደሰ ፀጋአብ ካሳሁን ገብሬ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
106 00/0113/149931 ተዋበች ግርማ በዳኔ ፍርድወቅ ግርማ በዳኔ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሐር ችሎት (ሐ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
107 00/0113/149415 ዘነበች መለታ ጋሪ ሲሳይ ጌታቸው ዘወልደ 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
108 00/0113/149978 ታፈሰ ታደሰ ወ/ማርያም የለም 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) አመልካቾችን ለማነጋገር
109 00/0113/149999 እጅጋየሁ ደሳለኝ ፍሰሀ እንግዳወርቅ ገብሬ በዴ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
110 00/0113/150004 ፍአስ ትሬዲንግ ኃ/ተ/ግ/ማ ጮራ የጥበቃና ጽዳት አገልግሎት ሰጭ ኃ/ተ/ግ/ማ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
111 00/0113/149269 የፌ/ዐ/ህግ አጥናፉ በክቾ ዱሞ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
112 00/0113/149263 የፌ/ዐ/ህግ ጌቱ መንገሻ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
113 00/0113/144845 ሎዛ በዛብሕ ይመር ቢተው ገብረእግዚብሔር አበበ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
114 00/0113/149376 የፌ/ዐ/ህግ ፍላጎት አበረ አለሙ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
115 00/0113/34129 ፀሐይ ግርማይ ምሩጹ ሳሙኤል መስፍን አሰጉ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
116 00/0113/57101 ሂሩት ዮሐንስ መኮንን ብርሃኑ ይመር ሀሰን 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
117 00/0113/148761 እነ ፋንታው ክንዴ አድሪያን ግሩፕ ሊሚትድ (የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ) 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ምስክር ለመሥማት
118 00/0113/148762 እነ ወርቁ መኮንን የለም 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
119 00/0113/148482 የፌ/ዐ/ህግ ፀሀይ አደራው አማረ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
120 00/0113/148539 የፌ/ዐ/ሕግ ዋ/ሳጅን አለምሰገድ አሰፋ ድረስ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
121 00/0113/71361 የፌ/ዓ/ህግ ሀብተሚካኤል ታጅቦ ባልቻ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
122 00/0113/148589 የፌ/ዐ/ህግ አንዷለም ተሾመ ዘለቀ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለምርመራ
123 00/0113/148805 ዘምዘም ሙሉነህ ለአንቶን ኢትዮጵያ ኃ/ተ/ግ/ማ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ስራ ክርክር ችሎት ለምርመራ
124 00/0113/148812 ሳምራዊት አለባቸው አለሙ አበባው ጌታቸው ልማነህ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ክስ ለመስማት
125 00/0113/148500 የፌ/ዐ/ህግ አለማየሁ ሀይሉ መልሰዉ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
126 00/0113/150024 በላይነሽ አሊ ሽፋዉ ከበደ ገድሉ ገባቦ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
127 00/0113/150017 ሰለሞን ቦጋለ ወ/ሰንበት ቤተልሔም አየለ ወ/ጊዮርጊስ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
128 00/0113/150018 አለማየሁ ቶላ እመቤት ላቀዉ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
129 00/0113/150150 ራሄል ዘውዴ ወ/ሰንበት ቢኒያም አሰፋ ብሩ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
130 00/0113/149014 ሞገስ አባይነህ ፈለቀ እነ ሽመልስ አባይነህ ፈለቀ 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ ክስ ለመስማት
131 00/0113/149052 እነ ሱልጣን ሁላላ ሐሰን የለም 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
132 00/0113/149073 ሄለን ደምሴ ሀብታሙ ማንመክቶት 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) ለምርመራ
133 00/0113/149074 ሙሉእመቤት ወ/ሚካኤል ወ/ዮሐንስ የሄሎ ታክሲ ስራ ኃ/የተ/የግ/ማህ 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ ክስ ለመስማት
134 00/0113/92189 መሰረት አሰፋ ተሰማ ይልቃል በዛብህ ደጀኔ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ለምርመራ
135 00/0113/149379 የፌ/ዐ/ህግ እነ ተክሊት በሪሁን ተስፋዬ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
136 00/0113/105993 የፌ/ዐ/ህግ እነ አባይነሽ አለሙ ጌታቸው 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
137 00/0113/149098 እነ አፀደ ካሳ ከበደ ስመኝ አሰፋ ካሳዉ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) ለምርመራ
138 00/0113/149135 መቅደላዊት ክንፈ ሁሴን መስፍን ሄሉ አበበ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
139 00/0113/150365 የፌ/ዐ/ሕግ ወንደሰን ተ/ማርያም አባተ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለምርመራ
140 00/0113/32374 ዋሲሁን ጡሩነህ ፈንታ የለም 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
141 00/0113/148919 መርሃዊት ሰለሙን ወልደሚካኤል ሰመረ መኮንን ወልደአረጋይ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
142 00/0113/147929 በለጡ ገመቹ ገባቦ ቦሌ ክ/ከ/ወረዳ 7 አስተዳደር ጽ/ቤት 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
143 00/0113/148956 የፌ/ዐ/ህግ ከፋይ ከበደ ፀጋ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
144 00/0113/116817 ቤቴል ክልዬ ተሾመ እነ ትዕዛዙ ንጋኒ ኤቴሮ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
145 00/0113/135550 ዳንኤል ተሾመ አለማየሁ የለም 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) የተከሳሽን አስተያየት ለመጠባበቅ
146 00/0113/142560 ቀለሟ ጥላሁን ኮሜርሻል ኖሚኒ ኃ/የተ/የግ/ማህ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ስራ ክርክር ችሎት ለምርመራ
147 00/0113/146523 ኤቨር ቶፕ ስፖርትስ ዌር ኃ/የተ/የግ/ማህ ኒው ዋይድ ጋርመንት 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
148 00/0113/147214 የፌ/ዐ/ህግ ምስጋናዉ ቦንኮላ በሻ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
149 00/0113/148171 ሙሉእመቤት ተካ ጉቴ እነ አለማየሁ ተካ ጉቴ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) ለምርመራ
150 00/0113/148632 ወርቅነሽ አለሙ እነ እየሩስ ተስፋዬ ተገኝ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
151 00/0113/148634 አፖሎ ንግድ ሥራ ኃ/ተ/ግ/ማ ሙክታር ጀማል ዒሳ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሄር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
152 00/0113/149237 ሲሳይ ገ/ማሪያም ሳፋሪ ኮንስትራክሽን 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ሥራ ክርክር የተከሳሽን አስተያየት ለመጠባበቅ
153 00/0113/149384 የፌ/ዐ/ህግ እነ መአዛ ወልዴ ሀይሌ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
154 00/0113/149394 ሳምሶን መኮንን ሰይፉ ኤልሳ ታረቀኝ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) ክስ ለመስማት
155 00/0113/149398 ፈትህያ ሙሀመድ ያሲን የለም 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ምስክር ለመሥማት
156 00/0113/150370 እነ ሞላ ዉርቅነህ ሽፈራው የለም 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ አመልካቾችን ለማነጋገር
157 00/0113/149965 ምንተስኖት ታደሰ ሀይሌ ኔክስት ስቴፕ ቴክኖሎጂ ፒኤልሲ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ስራ ክርክር ችሎት ምስክር ለመሥማት
158 00/0113/149856 ዘቢባ መሀመድ ሱለይማን ሳምሶን ጌታቸው ወርቁ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
159 00/0113/150114 የፌ/ዐ/ህግ ህሩይ ወንድም አርቂ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
160 00/0113/150206 ዮዲት ፍትጉ ታደሰ እንግዳዬ መኮንን ሙላት 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) አስማሚ ቢሮ ለማቅረብ
161 00/0113/150339 ብዙነሽ ጀማል በንታ ሰለሞን አበራ ስለሽ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
162 00/0113/18385 ፋንታነሽ ቴሊሶ ገ/ስላሴ ወርቁ ሀ/ሚካኤል 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ለምርመራ
163 00/0113/94769 አሸናፊ አንበሴ ጉልማ ህይወት ብርሃኑ ገ/ህይወት 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ለምርመራ
164 00/0113/148866 አልማዝ ንጋቱ ዘርዑ አብርሀ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሐር ችሎት (ሐ) ክስ ለመስማት
165 00/0113/150091 የፌ/ዐ/ሕግ አሳልፍ አውግቸው አድገው 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ክስ ለመስማት
166 00/0113/150098 የፌ/ዐ/ህግ ተስፋዬ ገብሬ ጋዲና 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
167 00/0113/150191 ትዕግስት ጌታሁን አቢ ቴዎድሮስ ተስፋዬ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
168 00/0113/148924 የፌ/ዐ/ሕግ አብዱልቢሰጥ ከማል ካሊፍ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
169 00/0113/148946 የፌ/ዐ/ሕግ ታምሩ ደገፋ ጃንካ 21/7/2015 ጠዋት 7ኛ ወንጀል ችሎት ለምርመራ
170 00/0113/149853 እመቤት አሉበል ሰጠኝ አወቀ አለባቸው ጓዴ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
171 00/0113/150371 ፀጋ ሀብተማሪያም ወልደሩፋኤል በረከት ማሐሪ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
172 00/0113/104040 ልዋም ሀ/ስላሴ ገ/የሱስ ጌዲዮን በርሄ እቁባይ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
173 00/0113/150897 የፌ/ዐ/ህግ ጣሂር አህመድ ታሲ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
174 00/0113/140261 ሰብለ ተሸመ ደምሴ አፍሮ ፅዮን ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
175 00/0113/140035 እነ አቤል ማቲዎስ ነበረ እጅጉ አስሜ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ስራ ክርክር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
176 00/0113/139827 እየሩሳሌም ጌታቸው መንግስቱ እነ ዮሴፍ የሺጥላ መኩሪያ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ሀ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
177 00/0113/127405 ስርጉት ሃ/ማርያም እንግዳሸት ረታ ታደሰ ማንህሌ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
178 00/0113/139831 ግሱ ሀይሌ ጅማ ልዑል አብርሃ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ምስክር ለመሥማት
179 00/0113/139817 የፌ/ዐ/ሕግ ዩሀንስ ወ/ጊዮርጊስ ተ/ማርያም 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
180 00/0113/130818 ደስቱ ዮሱፍ አህመድ ከሊፋ አብዱላ ሁሴን 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
181 00/0113/130156 እነ አዜብ አባተ በላቸው አዱኛ ኝጋቱ መኮንን 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሐር ችሎት (ሐ) ለምርመራ
182 00/0113/138178 ምስማክ ፈለቀ ገ/ወልድ እነ ደምሴ ዋቅቶላ ሮቢ 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ ለምርመራ
183 00/0113/130648 ደመቀች ወንድማገኝ መኩሪያ ሙሉጌታ አባተ ብርሃኑ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ምስክር ለመሥማት
184 00/0113/150374 ጌቱ ገብሬ ወ/ጊዮርጊስ አፍሮ ዕዮን ኮንስትራክሽን ሀ/የተ/የግ/ማህበር 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
185 00/0113/139566 ንጉሴ አለሙ እያሱ እነ ተፈራ ሲሳይ አማረ 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
186 00/0113/139559 ተሾመ ዳዲ አርዶ እነ መስፍን ዳዲ አርዶ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ሀ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
187 00/0113/135823 ደርሰህ ተመስገን ታደመ የለም 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) ለምርመራ
188 00/0113/136362 እስክንድር ወልደሰንበት አቦምሳ ትእግስት እንዳለ ሀብተየስ 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
189 00/0113/136462 ሰላማዊት ጎሳዬ ደሰሶ ስንታየሁ ተድላ ኃ/ማርያም 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
190 00/0113/145670 የፌ/ዐ/ሕግ ኢብራሂም ኑር ሱልጣን 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ወንጀል ችሎት ለፍርድ
191 00/0113/137943 አበበ ወርቁ ንጉሴ ደህናዬ ኃይሌ በጋሻዉ 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
192 00/0113/133182 የፌ/ዐ/ህግ ይሰሀቅ ወልቃ እንኮቻ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)A ለምርመራ
193 00/0113/117635 ወ/ሮ አልማዝ ገ/ፃዲቅ ወ/ገብረኤል የለም 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ሀ) ለምርመራ
194 00/0113/118013 የፌ/ዐ/ሕግ ኢብራሂም ጣሀ ኡሾ 21/7/2015 ጠዋት 7ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
195 00/0113/149313 የማነ ሀብተማርያም አንደ ጸጋ ንጉስ ዲዳነ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ለውሣኔ
196 00/0113/150381 አበራ አረዳ ዑርጋአ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ሥራ ክርክር ክስ ለመስማት
197 00/0113/149258 የፌ/ዐ/ሕግ ብርሃኑ በቀለ አበነህ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
198 00/0113/150385 ህሉፍ አባዲ አምባዬ እነ ተክለመድህን ሐጎስ ገብሩ 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
199 00/0113/150386 እነ ፀጋዬ ፋንታን መካሻ እነ ዳዊት ፋንታሁን መካሻ 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
200 00/0113/149255 የፌ/ዐ/ሕግ ፍስሀ ደሳለው ከበደ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ወንጀል ችሎት ተከሣሽን ለመጠባበቅ
201 00/0113/112690 እነ ታደሰ ሞላ ወንድም የለም 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ክስ ለመስማት
202 00/0113/113221 በሸዋ በለጠ ብርሀኔ ታደሱ ገ/ህይወት ወንድም 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
203 00/0113/113221 በሸዋ በለጠ ብርሀኔ ታደሱ ገ/ህይወት ወንድም 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
204 00/0113/141646 አልማዝ ገ/ፃድቅ ጉደታ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክላዊ መንግስት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር 21/7/2015 ጠዋት 8ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
205 00/0113/141414 ደስታ ለማ የቦሌ ክ/ከ/መሬት/ባንክና ማስተላለፍ ጽ/ቤት 21/7/2015 ጠዋት 6ኛ ፍ/ብሄር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
206 00/0113/144489 ትእግስት አሰፋ አለሙ አማን ተቁ ሀሰን 21/7/2015 ጠዋት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
207 00/0113/140973 የፌ/ዐ/ሕግ ነፃነት ታደለ ዋበላ 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ወንጀል ችሎት(RTD)B ማስረጃ ለመቀበል
208 00/0113/149199 ዝይን አየልኝ ገነት አለማየሁ ግርማ 21/7/2015 ጠዋት 2ኛ ፍ/ብሔር ችሎት(ቤተሰብ) ለምርመራ
209 00/0113/149247 ሳምራዊት ሰለሞን አባይ ጥንቅቅ መልቲ ሚዲያ እና ኤቨንት ኦርጋናይዘር ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/7/2015 ጠዋት 3ኛ ስራ ክርክር ችሎት ምስክር ለመሥማት
210 00/0113/149280 የፌ/ዐ/ህግ እነ ማሩ ሙላት ሸባባው 21/7/2015 ጠዋት 1ኛ ወንጀል ችሎት ምስክር ለመሥማት
211 00/0113/141244 አማኑኤል ዲታ ግሪን ዩቶፒያ አስጎበኚ ና የጉዚ ወኪል ኃ/የተ/የግ/ማ 21/7/2015 ጠዋት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
212 00/0113/139496 የፌ/ዐ/ሕግ ዳግም ታደሴ ቶላ 21/7/2015 ጠዋት 5ኛ ወንጀል ችሎት የተከሣሽን መከላከያ ማስፈቀጃ ለመቀበል
213 00/0113/143001 ታምሩ የኃላወርቅ የለም 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) ትእዛዝ ለመስጠት
214 00/0113/143081 ወርቅነሽ ወንታ ወርጌ እነ ካሱ ሊሜሳ አምስ 21/7/2015 ከሰዓት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ ለምርመራ
215 00/0113/139786 እነ ቢኒያም አልታዬ ወ/አማኑኤል የለም 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) ለምርመራ
216 00/0113/148174 አሰፋ በዛብህ ጎርፋ የለሚ ኩራ ክ/ከተማ መሬት ልማት እና አስተዳደር ጽ/ቤት 21/7/2015 ከሰዓት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
217 00/0113/148633 እነ በቀለ ግርማ ተ/ሥላሴ ምንዳዬ አበበ አብርሃም 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ፍ/ብሐር ችሎት (ሐ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
218 00/0113/144232 አያሌው ተሰማ ወልዴ አይንሽ ተሾመ በሻህ 21/7/2015 ከሰዓት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ ለምርመራ
219 00/0113/150263 እስራኤል አረጋ አበራ እነ ዳንኤልና ግዛቸው የመኪና እጥበት ሽርክና ማህበር 21/7/2015 ከሰዓት 9ኛ ፍ/ብሔር/ልዩ ልዩ/ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
220 00/0113/150584 በቀለ አሰፋ በቀለ ሚስጥር በቀለ 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ለ) የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
221 00/0113/134495 ደረጀ ዮሴፍ አበጋዝ ጠጅቱ ታደሰ እንዳሻው 21/7/2015 ከሰዓት 1ዐኛ ፍ/ብሔር ችሎት ለምርመራ
222 00/0113/136875 ክሪስታል ካር ወሽ እና ክሪሰታል አውቶሞቲቭ/ያሬድ ውብሸት ባለቤት/ ማሊዳፍ ሪል እስቴት ኃ/የተ/የግ/ማ 21/7/2015 ከሰዓት 1ዐኛ ፍ/ብሔር ችሎት ምስክር ለመሥማት
223 00/0113/147440 እነ ብሪቱ ታደሰ በዳዳ ነጋሽ ያደቴ ጁፋሬ 21/7/2015 ከሰዓት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
224 00/0113/113943 ሀይሌ ፀጋዬ ታደሰ አበባ ፍታዊ ደበብ 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ፍ/ብሐር ችሎት (ሐ) ለምርመራ
225 00/0113/148411 ድንቃየሁ አንሙት በዜ በእውቀት አሞኘ ጤናው 21/7/2015 ከሰዓት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ለምርመራ
226 00/0113/148440 እነ አለሙ ሀብቴ ዘርጋው የለም 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ፍ/ብሄር ችሎት (ሀ) ለምርመራ
227 00/0113/148142 እነ ካሊድ አባብያ አባጊሳ ኖህ ሪል ስቴት 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ሥራ ክርክር ምስክር ለመሥማት
228 00/0113/148700 ምስራቅ ዳምጤ ኢትዮ ክሬዲት ሲስተም ኃ/የተ/የግ/ማ 21/7/2015 ከሰዓት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
229 00/0113/146828 መሀመድ መጠር አህመድ ጀማል አብዱልለጢፍ አህመድ 21/7/2015 ከሰዓት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
230 00/0113/146821 አበራ አለሙ ጡረሞ መሰረት ታደሰ አለሙ 21/7/2015 ከሰዓት 3ኛ ፍ/ብሔር ችሎት (ቤተሰብ) ለምርመራ
231 00/0113/150142 ካሳዬ በቀለ ገነቲ ኤፍ ኤች ኢትዮጲያ 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ሥራ ክርክር አስማሚ ቢሮ ለማቅረብ
232 00/0113/146574 ኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ እነ ሰሎሜ ሀብቴ ወልዴ 21/7/2015 ከሰዓት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት በሬጅስትራር በኩል መልስ ለመቀባበል
233 00/0113/148855 ዳኛቸው ጅሩ ደምሴ ፍሰሀ አሸናፊ 21/7/2015 ከሰዓት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት መልስ ለመቀበል
234 00/0113/146239 እርሻን መድሀኒያ ወ/እሩፋኤል ታረቀኝ መርጋ 21/7/2015 ከሰዓት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ለምርመራ
235 00/0113/124015 አያልነሽ ቀኜ አለነ ፍቃዱ አራርሳ መኤሳ 21/7/2015 ከሰዓት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
236 00/0113/149663 እንዳልካቸው ሚዴቅሳ ፋርማኪዩር ኃ/የተ/የግ/ማህበር 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ሥራ ክርክር ምስክር ለመሥማት
237 00/0113/149664 ኃይማኖት ሙላቱ ደጉ እነ ፀጋዬ ቶላ ዱላ 21/7/2015 ከሰዓት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
238 00/0113/149708 አሚሩ ከሊፋ አሊሞ የለም 21/7/2015 ከሰዓት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ለውሣኔ
239 00/0113/127764 እነ በቀለች ተገኝ አግማሴ እነ አየለአበቴ ቀለወበሬ 21/7/2015 ከሰዓት 4ኛ ፍ/ብሔር ችሎት የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
240 00/0113/149791 ናርዶስ ሰይፉ መኮንን አፍሮፅዮን ኮንስትራክሽን 21/7/2015 ከሰዓት 7ኛ ፍ/ብሔር ችሎት ክስ ለመስማት
241 00/0113/145563 ሔለን ጎሽሜ ዘለቀ ጣሰው ብስራት ወ/ፃዲቅ 21/7/2015 ከሰዓት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ ለምርመራ
242 00/0113/134874 ቅድስት አሰፋ በየነ አበራ ንጉሴ ይደሩልህ 21/7/2015 ከሰዓት 6ኛ ፍ/ብሔር ቤተሰብ የትእዛዝ ውጤት ለመጠባበቅ
243 00/0113/147933 ዘላለም ታሪኩ ፅጌ ዱሜቻ 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ፍ/ብሐር ችሎት (ሐ) ለምርመራ
244 00/0113/144558 አሰፋ ከበደ መልካ የለም 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ፍ/ብሐር ችሎት (ሐ) ለምርመራ
245 00/0113/147775 ስመኝ አድማሴ ገ/ሚካኤል እነ አንድነት አድማሴ ገ/ሚካኤል 21/7/2015 ከሰዓት 5ኛ ፍ/ብሐር ችሎት (ሐ) ምስክር ለመሥማት