የዳኝነት ክፍያ ስሌት

የፍትሐብሔር ጉዳዮችን ክስ ለማቅረብ ስለሚከፈል የዳኝነት ክፍያ መጠን ከታች የገንዘቡን መጠን በማስገባት ያስሉ።

የገንዘብ ግምት መጠን
የዳኝነት ክፍያ {{judgePayment().toFixed(2) | number}} (ብር)
የይግባኝ ዳኝነት ክፍያ {{judgeAppealPayment().toFixed(2) | number}} (ብር)

ማሳሰቢያ:- ይህ የዳኝነት ክፍያ ተመን በስራ ክርክር ጉዳዮች ላይ እና የገንዘብ መጠናቸው በማይታወቅ የፍ/ብሔር ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት የለውም።